پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از سخنان امام خمينى(رحمه الله)

  • مجموعه قواعد اسلامى در مسائل اقتصادى، هنگامى كه در كل پيكره اسلام به صورت يك مكتب منسجم ملاحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بود; هم مشكل فقر را از ميان مى برد و هم از فاسدشدن يك عده به وسيله تصاحب ثروت جلوگيرى مى كند و در نتيجه كل جامعه را از فساد حفظ مى كند. (صحيفه نور، ج 4، ص 176)

  • گزيده اى از بيانات رهبر معظم انقلاب «دام ظله»

  • مسؤولين به جاى بحث هاى لفظى، در راه تحقق اقتدار ملى تلاش كنند.
  • مسؤولين، رسيدگى به معيشت مردم را كار اصلى خود بدانند و اجازه ندهند سرگرمى هاى سياسى و مسائل شعارى اذهان آنان را منحرف كند و نيروها را هدر دهد.
  • مسأله انتخابات، مسأله سپردن سرنوشت بخش عمده امكانات كشور به يك نفر و يك مجموعه است.
  • انتخابات در كشور ما بايد مسابقه براى خدمت باشد، نه مسابقه براى كسب قدرت; انتخابات اسلامى اين است.
  • نبايد كسانى تصور كنند كه رسيدن به فلان مقام همچنان كه در دنيا معمول و رايج است بايد با برخوردارى هاى فراوان همراه باشد.
  • (جمهورى اسلامى 12/2/80)
  • اگر دست مفسدان و سوء استفاده كنندگان از امكانات حكومتى قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه گذار و توليدكننده و اشتغال طلب، همه احساس نا امنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راه هاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد. (فرمان 8 ماده اى به رؤساى قوا 10/2/80)