بدون عنوان


گزيده اى از كلام امام خمينى(قدس سره)

* آيا با اين وضع، مسلمين و دول كشورهاى اسلامى در مقابل خداوند تعالى، در مقابل عقل و وجدان، تكليفى ندارند؟ مردان فداكار فلسطين به دست عمّال استعمار در كشورهاى مستعمره كوبيده شوند و اينها ساكت نشينند يا دامن به اين مقصد كثيف زنند؟ آيا دول عربى و سكنه مسلمان اين ممالك نمى دانند كه با شكست فلسطين، ساير كشورهاى عربى از شرّ اين غاصب آسوده نخواهند ماند؟ (صحيفه امام، ج 2، ص 461)

گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)

* ما، درباره حق مسلّم دست يافتن به فنّاورى هسته اى و استفاده از اين فنّاورى با هيچ كس مذاكره نمى كنيم، اما اگر اين حق ما را به رسميت بشناسند درباره كنترل ها، نظارت ها و تضمين هاى جهانى حاضر به مذاكره هستيم كه زمينه چنين مذاكراتى نيز فراهم شده است.

* ايستادگى كشورهاى اسلامى در مقابل توقعات آمريكا و صهيونيست ها امرى ضرورى است و اجلاس سران اتحاديه آفريقا فرصت خوبى براى اتخاذ چنين موضعى است. (در ديدار با رئيس جمهور سنگال، 6/4/85)

* قوّه قضائيه بايد مرجعى اطمينان بخش براى آحاد مردم و نقطه اميد و جلوه گاه عدالت براى مظلومان باشد.

* اگر دستگاه قضايى وظيفه خود را به صورت كامل و صحيح انجام دهد، ديگر دستگاه ها نيز مجبور به حركت به سمت صلاح و مبارزه با عوامل فساد خواهند شد. (در ديدار با مسئولان قضايى، 7/4/85)

* جنايات و ظلم هاى هفته اخير در فلسطين و لبنان ثابت كرد كه وجود صهيونيست ها در منطقه، شيطانى و سرطانى و غده اى چركين براى تمام جهان اسلام است.

* نقطه مقابل جنايت هاى بى سابقه اخير، حركت اصيل اسلامى حق جويانه و عزّت خواهانه در دنياى اسلام است كه به هيچ وجه با گذشته قابل مقايسه نيست و اكنون پيشرفت، اقتدار و عزت آن مثال زدنى و مژده اى براى جهان اسلام است.

* خلع سلاح حزب اللّه لبنان كه خواست رئيس جمهور آمريكاست هيچ گاه اتفاق نخواهد افتاد; زيرا مردم لبنان قدرشناس حزب اللّه هستند و مى دانند كه بازوان توانمند و مقتدر مقاومت اسلامى است كه در مقابل صهيونيست ها ايستاده و موجب شده است خواب آشفته آنان براى تسلط بر لبنان تعبير نشود. (25/4/85)