مأخذشناسى آثار مكتوب پيرامون ديدگاه ها و انديشه هاى مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)

مأخذشناسى آثار مكتوب
پيرامون ديدگاه ها و انديشه هاى مقام معظم رهبرى(مدظله العالى)

سلمان حبيبى

مقدمه

اكنون كه انقلاب اسلامى ملّت بزرگ ايران به رهبرى خلف صالح امام راحل(قدس سره)، حضرت آيت اللّه خامنه اى (دام ظله العالى)، دوران سازندگى و سازماندهى جامعه نوين و مترقى اسلامى را طى مى كند، آنچه بيش از هرچيز ديگر شرط اصلى موفقيّت و سلامت در اين مرحله حساس است، ارائه راه حل هاى رهگشا و طرح هاى چاره ساز سياسى، اجتماعى، فرهنگى، فقهى، حقوقى، اصلاحى و... است كه علاوه بر ويژگى اصالت دينى و اسلامى، از ويژگى همپايى با شرايط و روابط پيچيده جهان حاضر نيز برخوردار باشد.

كاوش هاى محققانه صاحب نظران با ديدگاه هاى گوناگون در ابعاد مختلف انديشه فقهى شخصيتى چون مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، كه تبلور يكى از قوى ترين انديشه هاى دينى عصر اخير است، مى تواند گامى مؤثر در جهت تحقق اين هدف بزرگ باشد.

از اين رو، مقاله حاضر براى آشنايى هرچه بيش تر صاحبان انديشه و قلم، مجامع علمى و تحقيقى و نيز نسل جديد آينده ساز انقلاب اسلامى با ديدگاه ها و انديشه هاى مقام معظم رهبرى، گزيده اى از منابع و مآخذ مربوط به اين موضوع را معرفى نموده است.

بخش اول: كتاب

1. آيينه زن، مجموعه موضوعى سخنان مقام معظم رهبرى، اميرحسين بانكى پور فرد و احمد عبدالرضايى، قم، كتاب طه، 1381، 408 ص، وزيرى.

2. احكام امر به معروف و نهى از منكر از حضرت امام خمينى(قدس سره) و حضرت آيت اللّه خامنه اى (مدظله العالى)، تهران، فن و هنر، 1381، 68 ص، رقعى.

3. اخلاق كارگزاران در بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، سازمان مديريتوبرنامه ريزى كشور،1380،228ص،وزيرى.

4. اخلاق و معنويات از ديدگاه مقام معظم رهبرى، تهران، قدر ولايت، 1380، 192 ص، رقعى.

5. اصلاحات; راهبردها، خطرها: بيانات رهبر انقلاب اسلامى، دفتررهبر انقلاب، تهران، سروش، چ هفتم، 1380، 60 ص، رقعى.

6. امانتداران عاشورا و درس ها و عبرت هاى كربلا: شخصيت امام حسين(عليه السلام) و اهداف و درس ها و عبرت هاى عاشورا، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، چ پنجم، 1381، 16 ص، وزيرى.

7. امريكا از ديدگاه رهبرى، مركز تحقيقات اسلامى سپاه پاسداران، قم، محدث، ياقوت، 1378، 272 ص، وزيرى.

8. امريكا فى فكر الامام الخامنئى، مترجم: معروف عبدالمجيد، قم، سطر، 1381، 316 ص، رقعى.

9. با رهبر در سنگر جمعه، معاونت امور فرهنگى، تهران، شوراى سياستگذارى ائمه جمعه، 1373، 119 ص، رقعى.

10. بايستگى هاى حوزه از نگاه رهبرى، حوزه علميه خراسان، 1376، 58 ص، وزيرى.

11. برخورد شايسته با جوانان: از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله العالى)، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1381، 312 ص، رقعى.

12. بسيج و تفكر بسيجى، در آيينه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، مؤسسه قدر ولايت، 1382، 136 ص، رقعى.

13. پايان داستان غم انگيز: نگاهى به زمينه هاى صدور حكم حكومتى مقام معظم رهبرى درباره قانون مطبوعات، جلد 1و2، حميدرسايى،تهران،كيهان،چ چهارم، 1380،384+416ص، وزيرى.

14. پرتوى از خورشيد، داستان هايى از زندگى مقام معظم رهبرى، على شيرازى، قم، بوستان كتاب، چ دوم، 1381، 200 ص، رقعى.

15. پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1380، 424 ص، وزيرى.

16. پژوهشى پيرامون نفاق و منافقان: نگرشى بر بيانات مقام معظم رهبرى در جمع لشگر 10 سيدالشهداء، مرتضى حسينى، قم، فرهنگ قرآن، 1380، ص 270 ص، رقعى.

17. پيام معنويت: مجموعه پيام هاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) به اجلاس هاى سراسرى نماز، تهران، ستاد اقامه نماز، 1381، 100 ص، پالتويى.

18. تربيت از منظر ولايت، اميرحسين بانكى پورفرد، اصفهان، شهيد حسين فهميده، چ دوم، 1381، 464 ص، وزيرى.

19. تهديدات فرهنگى و راهبردهاى مقابله در كلام ولى امر مسلمين حضرت آيت اللّه خامنه اى (مدظله العالى)، محمدمهدى حامدى، تهران، نسل كوثر، 1381، 226 ص، رقعى.

20. جام عبرت: بررسى عملكرد عوام و خواص در حادثه عاشورا با تكيه بر بيانات مقام معظم رهبرى، حسين اسحاقى، قم، بوستان كتاب قم، 1380، 240 ص، رقعى.

21. جايگاه و نقش زن از ديدگاه امام و مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، مؤسسه تحقيقاتى و فرهنگى مفيد، قم، فرهنگستان علوم اسلامى، 1367، 408 ص، رقعى.

22. جوان از منظر رهبرى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1380، 36 ص، پالتويى.

23. چشمه نور، الگوى علوى در رفتار رهبرى، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1381، 128 ص، وزيرى.

24. حديث شكوفايى: مجموعه سخنرانى هاى مقام معظم رهبرى در رابطه با جوانان، جلد 2و1، تهران، ظفر، 1381، 168 + 120 ص.

25. حديث ولايت (مجموعه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى)، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، چ دوم، 1375، چندين جلد.

26. حضرت امام خمينى(قدس سره) از ديدگاه رهبرى، تهران، مؤسسه فرهنگى و هنرى قدر ولايت، چاپ سوم، 1380، 88 ص، رقعى.

27. حماسه حضور: نقش رهبرى در دفاع مقدس، على شيخيان، قم، ياقوت، چاپ دوم، 1379، 128 ص، رقعى.

28. حوزه و روحانيت، در آيينه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، جلد 1، دفتر مقام معظم رهبرى (مديريت ويژه نشر آثار)، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، 1375، 372 ص، رقعى.

29. خاطرات و حكايت ها، ويژه زندگى نامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، جلد 1ـ9، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1372ـ1382، وزيرى.

30. دانشگاه اسلامى و رسالت دانشجويى مسلمان: مجموعه سخنرانى هاى مقام معظم رهبرى پيرامون دانشگاه، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها، قم، معارف،1381،104ص، رقعى.

31. در پرتو ولايت، سازمان عقيدتى سياسى از نگاه امام خمينى(قدس سره) و مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) از آغاز تا امروز...، محمدنبى ابراهيمى، تهران، سازمان عقيدتى سياسى ارتش جمهورى اسلامى ايران ـ دفتر سياسى، 1381، 140 ص، رقعى.

32. در سايه خورشيد: نيم نگاهى به زندگانى و خاطراتى از مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، هادى قطبى، قم، معبود، 1381، 230 ص، رقعى.

33. در محضر ولايت: مجموعه رهنمودهاى امام خمينى(قدس سره) و مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) در ديدار با اعضاى شوراى عالى، تهران، روناس، چاپ دوم، 1381، 320 ص، وزيرى.

34. دژهاى استوار; رهنمودهاى حضرت امام و مقام معظم رهبرى درباره نيروهاى مسلح، مهتدى، على شيخيان، قم، مركز تحقيقات سپاه، 1378، 416 ص، وزيرى.

35. دشمن شناسى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، سازمان عقيدتى سياسى ـ دفتر سياسى، تهران، دفاع، 1381، 120 ص، پالتويى.

36. دشمن شناسى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، قم، سطر، 1381، 28 ص، جيبى.

37. دفاع پيروز در آيينه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1382، 152 ص، رقعى.

38. ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى پيرامون تعليم و تربيت و كودك، نوجوان و جوان، جلد 2و1، مركز مطالعات تربيت اسلامى وزارت آموزش و پرورش.

39. دين و سياست از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، سازمان عقيدتى سياسى ـ دفتر سياسى، تهران، دفاع، 1381، 116 ص، پالتويى.

40. راهبردهاى اساسى خدمتگزارى; رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب، تهران، مؤسسه قدر ولايت، 1382، 512 ص، رقعى.

41. راه واقعى جوانان: بيانات مقام رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله العالى)، تهران، مؤسسه فرهنگى و هنرى قدر ولايت، 1380، 64 ص، پالتويى.

42. رسالت خواص: نگاهى به بيانات مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان لشگر 27 حضرت رسول الله(صلى الله عليه وآله)، احمد خاتمى، قم، دفتر تبليغات اسلامى، چاپ هفتم، 1378، 144 ص، وزيرى.

43. رهبرى، جوان و شيوه هاى رفتار با جوانان از منظر ولايت، احمد طهماسبى، قم، ياقوت، چاپ سوم، 1380، 200 ص، رقعى.

44. رهنمود و انتظار: فرامين امام خمينى(قدس سره) و مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) به سپاه، حسين شيدائيان، محمدهادى مهتدى، قم، كوثر غدير، 1381، 207 ص.

45. زن از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) به انضمام: بيانات و گفتوگوى صميمانه در جمع دختران و بانوان، دفتر مقام معظم رهبرى (مديريت ويژه نشر آثار)، تهران، نوادر، چاپ سوم، 1380، 177 ص، رقعى.

46. زن ريحانه آفرينش: مجموعه سخنرانى هاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) درباره زن، دفتر نشر آثار مقام معظم رهبرى، قم، نواى قلم.47. سياست حسينى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، نيروهاى مسلح، دفتر سياسى سازمان عقيدتى سياسى وزارت دفاع و پشتيبانى، تهران، دفاع، ص 1381، 132 ص، پالتويى.

48. سياست علوى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، نيروهاى مسلح، دفتر سياسى سازمان عقيدتى سياسى وزارت دفاع و پشتيبانى، تهران، دفاع، 1381، 124 ص، پالتويى.

49. سيماى اسلام ناب محمدى(صلى الله عليه وآله): پيام حضرت آيت الله خامنه اى (مدظله العالى) به مناسبت سالگرد رحلت جانكاه رهبر كبير انقلاب حضرت امام خمينى(قدس سره)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، بى تا، 53 ص، وزيرى.

50. سيماى معصومين، از آيينه نگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، تهران، قدر ولايت، 1380، 296 ص، رقعى.

51. شاخصه هاى عزت و افتخار حسينى در ناجا از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، گروه تحقيق و تدوين دفتر سياسى، 1381، 64 ص، رقعى.

52. شميم ولايت: مجموعه بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله العالى) در استان اصفهان، شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى اصفهان، اصفهان، بصائر، 1381، 184 ص، رقعى.

53. صحيفه جانباز: گزيده سخنان حضرت امام(قدس سره) و رهبر معظم انقلاب و رياست جمهور، مرتضى رضايى، تهران، معاونت فرهنگى اداره كل امور جانبازان غرب استان اصفهان، 1381، 16 ص، جيبى.

1381، 224 ص، رقعى.

54. عدالت اجتماعى و سازندگى، در آيينه نگاه رهبر معظم انقلاب (مدظله العالى)، تهران، قدر ولايت، 1380، 140 ص، رقعى.

55. عطر شهادت; مجموعه اى از سخنان و پيام هاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) پيرامون شهيد، شهادت...، تهران، شاهد، چاپ دوم، 1380، 194 ص، رقعى.

56. عواموخواص در كلام گهربار مقام معظم رهبرى، معاونت فرهنگىـپرورشى سپاهولى امر،قم،سرزمين سبز،1380،96ص،جيبى.

57. فرهنگ و آداب كار در كلام رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله العالى)، وزارت كار و امور اجتماعى، دفتر امور فرهنگى، محقق: مؤسسه پژوهشى علمى فرهنگى طليعه منطق، قم، وثوق، 1381، 80 ص، رقعى.

58. فرهنگ و تهاجم فرهنگى برگرفته از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، 1373، 442 ص، وزيرى.

59. فرهنگ و تهاجم فرهنگى و راه هاى مقابله با آن، در آيينه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1382، 304 ص، رقعى.

60. فريضه امر به معروف و نهى از منكر: گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، قم، وثوق، 1380، 24 ص، جيبى.

61. فيض حضور ولايت، قم، بوستان كتاب، 1380، 80 ص، رقعى.

62. قرآن كتاب زندگانى: در آيينه نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامى، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، 1382، 304 ص، رقعى.

63. قلمرو غدير، در آيينه كلام امام(قدس سره) و رهبرى به ضميمه خطبه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در غدير، تهران، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، چ سوم، 1380، 152 ص، رقعى.

64. كتاب و كتابخوانى در آيينه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، دفتر مقام معظم رهبرى (مديريت ويژه نشر آثار)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1381، 384 ص، رقعى.

65. كلام ولايت طريق هدايت، قم، ظفر، 1380، 92 ص، پالتويى.

66. گروه ها و جناح هاى سياسى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، قم، سطر، 1381، 22 ص، جيبى.

67. گل، آغاز بهار: تبيين ديدگاه هاى رهبرى معظم در مورد وجدان كارى، تقى متقى، رستمى، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات حوزه نمايندگى ولى فقيه در جهاد كشاورزى، چاپ دوم، 1375، 80 ص، وزيرى.

68. مفهوم تروريسم در كلام رساى رهبرى، على شيرازى، تهران، ارتش جمهورى اسلامى ايران، سازمان عقيدتى سياسى، دفتر سياسى، 1381، 140 ص، رقعى.

69. مناسك حج: مطابق با فتاواى امام خمينى(قدس سره) با حواشى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، محمدحسن فلاح زاده، تهران، نشر مشعر، 1381، 328 ص، رقعى.

70. نصيحت هاى رهبرى راهگشاى عبور از بحران، على شيرازى، قم، خادم الرضا(عليه السلام)، 1380، 72 ص، رقعى.

71. نظام مردم سالارى دينى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، قم، سطر، 1381، 30 ص، جيبى.

72. نگرشى به بيانات مقام معظم رهبرى در جمع فرماندهان لشگر 27 رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، مرتضى حسينى اصفهانى، قم، فرهنگ قرآن، چاپ هفتم، 1380، 376 ص، وزيرى.

73. نهج البلاغه از ديدگاه مقام معظم رهبرى، محمدمهدى عليقلى، تهران، سازمان تبليغات اسلامى، شركت چاپ و نشر بين الملل، چاپ دوم، 1380، 94 ص، رقعى.

74. نيروهاى مسلح و سياست از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، نيروهاى مسلح، دفتر سياسى سازمان عقيدتى سياسى وزارت دفاع و پشتيبانى، تهران، دفاع، 1381، 108 ص، پالتويى.

75. وحدت و امنيت ملى از ديدگاه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، سلمان شايان فر، تهران، نذير، 1380، 232 ص، رقعى.

76. ولايت فقيه از ديدگاه مقام معظم رهبرى، قم، دفتر نشر برگزيده، 1380، 40 ص، پالتويى.

77. ويژگى هاى انقلاب اسلامى و راه هاى تداوم آن، در آيينه نگاه رهبر معظم انقلاب، تهران، قدر ولايت، 1380، 212 ص، رقعى.

بخش دوم: مقالات

78. آب را گل نكنيم، سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامى در نماز جمعه اخير، انتخاب، 12 مهر 1378.

79. آزادى در آيينه كلام رهبرى، انديشه حوزه، ش 20، ص 18ـ26.

80. آسيب شناسى انقلاب اسلامى از ديدگاه مقام معظم رهبرى، محسن نصرى، ابرار، 27 و 28 بهمن، 1378.

81. ادبيات داستانى دفاع مقدس در كلام رهبر، ادبيات داستانى، ش 16.

82. ارزيابى چهره هاى فرهنگى و دينى از نظرات اخير رهبر معظم انقلاب درباره ايجاد فضاى نقد و مناظره، ايران، 19 بهمن، 1381.

83. از انقلاب اسلامى تا دنياى اسلامى (پيرامون سير تكاملى انقلاب اسلامى از ديدگاه آيت الله خامنه اى)، عباس كاكاوند، رسالت، 6 دى، 1380.

84. از رهبرى بياموزيم: نگاهى پيرامون سخنان مقام معظم رهبرى در دانشگاه تهران، عصر ما، ش 95.

85. از عصر پيامبر تا قتل حسين(عليه السلام) جامعه اسلامى چگونه بى هويت شد؟، عبرت هاى عاشورا از ديدگاه رهبر معظم انقلاب در طولانى ترين خطبه هاى نمازجمعه تهران، رسالت، 19 ارديبهشت 1377.

86. استبداد و انحصار، روح تمدن غرب است; توشه اى از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دانشگاه صنعتى اميركبير، جمهورى اسلامى، 22 اسفند 1379.

87. اصلاحات ايمانى يا اصلاحات امريكايى در بيانات رهبر انقلاب در نماز جمعه تهران، ابرار، 3 ارديبهشت 1379.

88. اصلاحات در آينه كلام رهبرى، رضا حق پناه، انديشه حوزه، ش 28، (ويژه اصلاحات)، ص 4ـ 27.

89. اصل زيباى درخشان آزادى، بحث مهم رهبر معظم انقلاب در باب «آزادى» در....، ايران، 22 و 23 شهريور، 1377.

90. اصول انقلاب; محور وحدت (درباره سخنان رهبرى)، قدس، 18 خرداد 1381.

91. افتخار يا شرمندگى؟! فرمان هشت ماده اى و بازخوانى عملكرد (فرمان مقام معظم رهبرى)، محمود عباس زاده مشكينى، جام هفته، ش 172.

92. امام در كلام رهبرى، جمهورى اسلامى، 21 بهمن 1378.

93. امام على(عليه السلام) الگوى مديريت براى جامعه دينى از منظر رهبرى، رضا حق پناه، انديشه حوزه، ش 33 و 32، ص 4ـ 18.

94. اولويت ها و غفلت ها: در حاشيه سخنان ديروز رهبر معظم انقلاب، على گودرزى، انتخاب، 14 آبان 1381.

95. اهمال نيروهاى اصول گرا فاجعه فرهنگى مى آفريند: تحليلى بر پيام رهبر انقلاب به نشست جامعه اسلامى دانشجويان، كيهان، 10 مهر 1380.

96. اين ترك پارسى گوى، شهريار از ديدگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى، جمهورى اسلامى، 2 ارديبهشت، 1377.

97. اين چه وضعى است؟ بازخوانى يك سخنرانى رهبر معظم انقلاب پس از ده سال، ابرار، 28 خرداد 1380.

98. بازتاب بيانات حضرت آيت الله خامنه اى در خطبه هاى روز تاسوعا، روشنگرى مقام معظم رهبرى درباره مفاهيم «خشونت» و «اصلاح طلبى»، كيهان هوايى، ش 1374، ارديبهشت 1379.

99. بازتاب سخنان مقام معظم رهبرى در جمع جوانان، برچيده شدن پايگاه هاى دشمن و تداوم فعاليت هاى مطبوعات اصولگرا، كيهان هوايى، ش 1375 و 1376، 10 ارديبهشت 1379.

100. بايستگى هاى حوزه از نگاه رهبرى، انديشه حوزه، ش 9، ص 8 ـ 28.

101. بررسى و تحليل جريان روشنفكرى معاصر ايران از ديدگاه رهبر انقلاب، در ديدار با دانشجويان دانشگاه تهران، قدس، 27 و 28 ارديبهشت 1377.

102. بيانات رهبر انقلاب در جمع جوانان و بازتاب داخلى و بين المللى آن، ابرار، 10 ارديبهشت 1379.

103. بى قاعدگى بس است، سخنان رهبر انقلاب در خطبه هاى نماز جمعه تهران، محمد ايمانى، كيهان، 12 مهر 1378.

104. پذيرش حكم حكومتى رهبرى; افقى روشن در كارنامه مجلس ششم، بيانات حجت الاسلام كروبى در پاسخ به هادى زاده، كيهان هوايى، ش 1390، مرداد 1379.

105. پرسش و پاسخ (مجموعه پرسش هاى دانشجويان از رهبر معظم انقلاب و پاسخ هاى ايشان)، ابرار، 27 و 28 بهمن 1378.

106. پيامى براى انديشيدن و به كار بستن و رستگار شدن (پيرامون پيام رهبر معظم انقلاب در كنگره الهى حج)، پرويز اسماعيلى، انتخاب، 5 اسفند 1380.

107. تحليل تاريخى رهبرى از جريان روشنفكرى در ايران، فردا، 23 ارديبهشت 1377.

108. تحليلى بر پيام نوروزى مقام معظم رهبرى، نگهبان، ش 47، ارديبهشت 1377، ص 4 ـ 6.

109. ترجمان خواست ها و آرمان هاى ملت (گزارشى از اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامى در خصوص سياست هاى كلى نظام)، جهان اقتصاد، 21 اسفند 1379.

110. تقوا، شجاعت و خودآگاهى: سه خصوصيت مسؤولان كشور از ديدگاه رهبر معظم انقلاب، قدس، 22 دى، 1380.

111. تكليف الهى; پيرامون سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب در خطبه عيد سعيد فطر در مورد انتخابات مجلس ششم، جمهورى اسلامى، 19 دى 1378.

112. تهاجم فرهنگى از ديدگاه مقام معظم رهبرى، نامه پژوهش، ش 2 و 3، پاييز و زمستان 1375، ص 11 ـ 26.

113. 4 تهديد پيش روست مراقب باشيد: نيروى هاى اثرگذار اجتماعى در تحليل رهبر معظم انقلاب، انتخاب، 16 خرداد 1379.

114. ثمره يك نشست صميمى، ديدار رهبر معظم انقلاب اسلامى با اعضاى شوراى مركزى انجمن هاى اسلامى دانشجويان، اميريان، انتخاب، 15 دى 1379.

115. جايگاه مجلس خبرگان در انديشه سياسى حضرت آيت الله خامنه اى، ايران، 30 مهر 1377.

116. جايگاه مصالح عالى نظام در رقابت هاى سياسى، تحليلى بر بيانات مقام معظم رهبرى در نمازجمعه تهران، ابرار، 14 مهر 1378.

117. جهاد تا رفراندوم، در پرتو رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، حميدرضا ترقى، شما، ش 186، آبان 1379.

118. چهار اصل مشترك، اسلام، نظام، امام، رهبرى از سخنان آيت الله خامنه اى در خطبه هاى نماز جمعه، محمود فرشيدى، رسالت، 10 مهر 1378.

119. چهره واقعى ليبراليسم و دموكراسى در بيانات رهبر معظم انقلاب، طاهره دانش پور، خراسان، 21 آبان 1380.

120. چه مبارك سحرى بود و چه فرخنده شبى; گزارش ديدار گروهى از شاعران با مقام معظم رهبرى، رسالت، 23 دى 1378.

121. حج از ديدگاه مقام معظم رهبرى، ميقات حج، ش 7، بهار 1373.

122. حركت لازم در لحظه لازم (برگرفته از سخنان مقام معظم رهبرى در خصوص عبرت هاى عاشورا)، مسلم سليمانى، كيهان، 18 تير 1381.

123. حكم حكومتى; رهبر معظم انقلاب اسلامى و آزمون نمايندگان، كيهان هوايى، ش 1390، مرداد 1379.

124. حكومت امام على(عليه السلام) در نگاه رهبرى، رضا حق پناه، انديشه حوزه، ش 27، ص 4 ـ 41.

125. حكومت و ولايت، مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى، رضا حق پناه، انديشه حوزه، ش 17، ص 32 ـ 110.

126. ختم ماجرا (سخنان رهبر درباره درگيرى هاى كوى دانشگاه تهران)، ابرار، 21 تير 1378.

127. خشونت و اصلاح طلبى از نگاه مقام معظم رهبرى، اسوه، ش 29، فروردين و ارديبهشت 1379.

128. داستان روشنفكرى در ايران از زبان مقام معظم رهبرى (2)، اسوه، ش 8.

129. داستان روشنفكرى در ايران از زبان مقام معظم رهبرى (2)، اسوه، ش 9، شهريور 1377، ص 42 ـ 45.

130. دانشگاه و دانشجو از نگاه رهبر، اطلاعات، 14 دى 1379.

131. در سايه سار رهنمودهاى مقام معظم رهبرى: نگاهى تحليلى به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در سال 80، حميدرضا ترقى، شما، ش 253 (ضميمه).

132. درس هايى كه آموختيم، سخنان آيت الله خامنه اى در خطبه هاى نمازجمعه تهران، بيژن مقدم، رسالت، 11 مهر 1378.

133. در فضيلت ماه رجب، پندهايى كوتاه از آيت الله خامنه اى، جوان، 20 مهر 1378.

134. دغدغه هاى مقام معظم رهبرى را دريابيم، رسالت، 18 مهر 1379.

135. دغدغه هاى مكرر; پيرامون سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدارى با هنرمندان آثار هنرى و مسؤولان تبليغات دفاع مقدس، محمد صالحى، انتخاب، 9 مهر 1379.

136. دلايل نفى رابطه با امريكا از ديدگاه مقام معظم رهبرى، سياست روز، 16 آبان، 1380.

137. دموكراسى حضور (پيرامون سخنان آيت اللّه خامنه اى)، ناصر ايمانى، رسالت، 23 آبان 1381.

138. دو نكته از كلام رهبرى، اطلاعات، 15 ارديبهشت 1379.

139. ديدگاه رهبر معظم انقلاب درباره شخصيت جامع و برجسته شهيد بهشتى، جمهورى اسلامى، 5 تير 1380.

140. راز جلوه گرى ملاصدرا در نگاه رهبرى، حوزه، ش 92.

141. رساترين فرياد در مبارزه با مفاسد اقتصادى و اجتماعى: نگاهى به دغدغه هاى رهبر انقلاب، (عناوين متفاوت)، على رضا قربانى، قدس، 26 و 28 مرداد 1381.

142. روزهاى آغاز جنگ تحميلى; بخشى از خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامى، كار و كارگر، 10 مهر 1379.

143. روشنفكرى و عملكرد روشنفكران در كلام رهبرى، رضا حق پناه، انديشه حوزه، ش 25، ص 27 ـ 58.

144. رويش و ريزش در انقلاب; پيرامون خطبه هاى نمازجمه تهران توسط مقام معظم رهبرى، جوان، 5 دى 1378.

145. رويكردى نو به محورهاى اصلاحات از ديدگاه رهبرى، على دارابى، جام جم، 19 و 25 مرداد 1379.

146. ره بپرسيم، مگر پى به مهمات بريم، سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه هاى نماز جمعه، محمدمهدى فقيهى، انتخاب، 10 مهر 1378.

147. رهبر انقلاب و نقد كارنامه مطبوعات، اطلاعات، 3 ارديبهشت 1379.

148. رهبرى، دانشجويان و ديندارى، امير محبيان، رسالت، 12 مهر 1378.

149. رهبرى مردم و اعتماد متقابل، امير محبيان، رسالت 11 مهر 1378.

150. رهبرى مقتدر، حوزه، ش 83، آذر و دى 1376، ص 15ـ32.

151. رهبرى و اصلاحات، على فياض، كتاب نقد، ش 16.

152. رهبرى و افزايش اقتدار نهادى، امير محبيان، رسالت، 13 مهر 1378.

153. رهبرى و ترسيم ميدان اميد، ابوالقاسم قاسم زاده، اطلاعات، 28 شهريور 1379.

154. رهبرى و جامعه جوان، ابوالقاسم قاسم زاده، اطلاعات، 3 و 7 ارديبهشت 1379.

155. رهبرى و نقد فضاى فرهنگى، امير محبيان، رسالت، 14 مهر 1378.

156. رهنمودهاى رهبر انقلاب و مجلس ششم، محمد دهقانى آرانى، جام جم، 9و 10 و 11 خرداد 1379.

157. رهنمودهاى رهبر فرزانه انقلاب، فرهنگ مشاركت، ش 16، تابستان 1377، ص 3ـ6.

158. رهيابى از مواضع مقام معظم رهبرى، حميدرضا ترقى، شما، ش 261.

159. ريشه يابى فرامين امام و رهبرى در ديدگاه امام على(عليه السلام)، مهدى بزرگى، ديده، ش 18، ارديبهشت 1382، ص 30ـ35.

160. زندگى رسول خدا از نگاه رهبر، ايران، 27 ارديبهشت 1379.

161. زندگى صاحب منصبان در نظام اسلامى: در سايه سار رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى، شما، ش 194، اول دى 1379.

162. ساختار توليد و توسعه علوم دينى، پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه دانش آموختگان حوزه و...، سبحانى و امينى (ميزگرد)، پژوهش حوزه، سال سوم، ش 12، زمستان 1381، ص 5ـ 36.

163. سخن معيار; سخنان رهبرى در خطبه هاى نماز جمعه 9 مهر 1378، جلال فياضى، قدس، 10 مهر 1378.

164. سفر به افق هاى اسرارآميز: كتاب على(عليه السلام) در نگاه رهبر، كيهان فرهنگى، ش 170، آذر 1379.

165. سه خصلت، ضامن آسيب ناپذيرى نظام است: در سايه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، شما، ش 247.

166. سيماى آفتاب: نگاهى به زندگانى رهبر معظم انقلاب (1)، حريم، ش 27.

167. سيماى حوزه در نگاه رهبر، حوزه، ش 68 ـ 69، خرداد ـ شهريور 1374، ص 3ـ18.

168. سينما در نگاه رهبرى، هنر دينى، ش 9.

169. شاخصه هاى شخصيت الهى رهبر معظم انقلاب، آيت الله مصباح يزدى، (گفتوگو)، ويژه نامه خروش خرداد، ضميمه رسالت، 12 خرداد 1382، ص 10.

170. شرايط استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادى; در حاشيه سخنان مقام معظم رهبرى، مهدى رضوى، آزاد، 20 دى 1380.

171. شش نگاه; پيرامون مقام علمى و فضايل اخلاقى مقام معظم رهبرى،ويژه نامه خروش خرداد،ضميمه رسالت،12خرداد1382،ص3.

172. شعر در كلام رهبرى، هنر دينى، ش 10.

173. شفاف سازى مواضع سياسى جناح ها براى پرهيز از انحراف و تحجّر; بازتاب بيانات مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نمازجمعه تهران، كيهان هوايى، ش 1378، خرداد 1379.

174. شفافيت مواضع و مرزبندى با غير خودى ها، ضرورت امروز انقلاب، نگاه مطبوعات كشور به ديدار سران تشكل هاى دوم خرداد با مقام معظم رهبرى، كيهان هوايى، ش 1376، ارديبهشت 1379.

175. صدا و سيما در كلام رهبرى، هنر دينى، ش 11 و 12.

176. صرفه جويى و قناعت، توصيه مقام معظم رهبرى در سال 1377، اسوه، ش 5 ارديبهشت 1377، ص 4ـ5.

177. ضرورت هاى عرصه تحقيق و پژوهش; گفتارى از رهبر معظم انقلاب، جمهورى اسلامى، 4 و 11 مهر 1379.

178. عبرت هاى عاشورا در كلام رهبر انقلاب، فردا، 20 و 21 ارديبهشت 1377.

179. عبرت هاى عاشورا در نگاه بلند رهبرى، محمدناصر عبدى، انديشه حوزه، سال هشتم، ش 5 (39) (فروردين و ارديبهشت 1382)، ص 4ـ20.

180. عدالت و توسعه از منظر رهبرى، احمد عاملى، انديشه حوزه، ش 30، ص 4ـ 25.

181. فراخوان نظريه پردازى و نواورى روشمند مقام معظم رهبرى، پگاه حوزه، ش 6 / خبرنامه دين پژوهان، ش 12، ص 4ـ5.

182. كتاب و كتابخوانى در آيينه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، اطلاعات، 17 و 30 آبان 1377.

183. كدام عوامل مخل وحدت اند؟: به استقبال از سخنان مقام معظم رهبرى، عصر ما، ش 201.

184. گذرى بر شناخت اصول معارف اساسى انقلاب اسلامى، به روايت حضرت آيت الله خامنه اى، نشريه آموزشى سياسى، سال دوم، ش 3، بهار 1374، ص 2ـ6.

185. گزارشى از سفر مقام معظم رهبرى به قم و تأثير آن بر روند تحوّل و اصلاح در حوزه علميه قم، انديشه حوزه، سال اول، ش 3، زمستان 1374، ص 216 ـ 222.

186. گفتمان اميدبخشى (سخنان مقام معظم رهبرى در نمازجمعه تهران درباره حوادث اخير)، ماشاءالله شمس الواعظين، نشاط، 10 مرداد 1378.

187. گفتوشنود اعضاى كميته هماهنگى فعاليت هاى تبليغاتى سازمان كنفرانس اسلامى با رهبر معظم انقلاب، قدس، 20 تير، 1377.

188. گفتوگو با صاحب نظران سياسى و فرهنگى درباره پيام رهبر انقلاب به هزاره اديان، ابرار، 13 شهريور 1379.

189. گفتوگوى صميمانه رهبر معظم انقلاب با جمعى از جوان هاى كشور، ديدگاه هاى مقام معظم رهبرى درباره ورزش، كيهان ورزشى، ش 2227.

190. گوشه اى از زندگانى پر بركت مقام معظم رهبرى به روايت معظم له، گسترش توليد و عمران ايران، سال هشتم، ش 3، بهمن 1373، ص 26ـ28.

191. لذت عزت (سخنان رهبر انقلاب در رابطه با تروريسم و مواضع امريكا)، جلال فياضى، قدس، 5 مهر 1380.

192. ماندگارى نظام مديريت سياسى رهبر، على شيرازى، ويژه نامه خروش خرداد، ضميمه رسالت، 12 خرداد 1382، ص 9.

193. مبارزه با فساد و لوازم آن: به استقبال فرمان 8 ماده اى مقام رهبرى، عصر ما، ش 210.

194. مبانى و ضرورت ها; در حاشيه پيشنهاد رهبر معظم انقلاب، جام جم، 2 آبان 1379.

195. محورهاى اساسى در بيانات اخير رهبر معظم انقلاب، جام هفته، ش 124.

196. مردم سالارى دينى رفتار علوى، مرتضى نبوى، رسالت، 30 دى 1380.

197. مردم سالارى دينى; گفتمان حضرت آيت الله خامنه اى، على فياض، كتاب نقد، ش 20 و 21.

198. مطبوعات و دغدغه هاى رهبرى; مشاركت، 3 خرداد 1379.

199. منشور دولت هشتم; مرورى بر مهم ترين مطالبات و انتظارات مقام معظم رهبرى از دولت جديد خاتمى، اسفنديار رضايى، رسالت، 29 مهر 1380.

200. نسخه داخلى براى اقتصاد، سخنان رهبر انقلاب در خطبه هاى نماز جمعه تهران، عليرضا ملكيان، كيهان، 12 مهر 1378.

201. نسخه هاى سياسى غرب; در پرتو سخنان رهبر معظم انقلاب خطاب به مسؤولان، انتخاب، 21 آبان 1380.

202. نقد عمومى; پيرامون ديدار رهبر معظم انقلاب با رئيس جمهورى و اعضاى هيأت دولت، امير پارسا، انتخاب، 9 شهريور 1379.

203. نقد منصفانه، دفاع واقع بينانه; پيرامون سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاى هيأت دولت، محمد مهاجرى، كيهان، 8 شهريور 1379.

204. نقش قانونگرايى در ايجاد وحدت و اتحاد دل ها; در پى بيانات مقام معظم رهبرى، مختار فرزادى، خراسان، 13 مهر، 1378.

205. نقش هاى مثبت و منفى خواص جامعه در بيان قرآن، كلام امام خمينى(قدس سره) و مقام معظم رهبرى، ابوالفضل حسينى، مصباح، سال 6، ش 23، پاييز 1376، ص 185 ـ 200.

206. نگرانى هاى رهبرى; پيرامون نگرانى مقام معظم رهبرى از عملكرد بخشى از مطبوعات، صبح امروز، 3 ارديبهشت 1379.

207. نهج البلاغه از ديدگاه مقام معظم رهبرى، جوان، 27 مهر 1378.

208. نهضت خدمت به مردم (پيام نوروزى رهبر انقلاب)، جلال فياضى، قدس، 16 فروردين 1382.

209. نهضت خدمت رسانى،معارف، ش12،ارديبهشت1382، ص2.

210. نيروهاى انسانى اثرگذار، با الهام از كلام رهبرى...، اطلاعات، 18 و 19 خرداد 1379.

211. وجدان كارى در كلام رهبر، روايات، ويژگى ها و راه هاى تحقق وجدان كارى در جامعه، صف، ش 216، ارديبهشت 1377.

212. هشدار رهبرى و مسؤوليت مديران جامعه، ابرار، 28 شهريور 1379.

213. هشدارهاى مكرر رهبرى درباره انحراف خواص و مسؤوليت ما: نظرخواهى ارزش ها درباره بيانات ولى فقيه، ارزش ها، ش 68، 21 ارديبهشت 1377.

214. همراه با چشمه هدايت، در مورد بيانات روحبخش رهبر معظم انقلاب، عبدالكريم عابدينى، جمهورى اسلامى، 13، 17 و 18 مرداد 1379.

215. هنر از نگاه رهبر انقلاب، جمهورى اسلامى، 27 مرداد 1380.

216. هنر دينى در كلام رهبرى، هنر دينى، ش 8.

217. هنر زبان رسايى دارد، جوانان در ديدار صميمى با رهبر، زن روز، ش 1661، 1662، تير 1377.

218. هوشيارى تاريخى: مقدمه اى بر نقش عوام و خواص در تحولات اجتماعى بر مبناى بيانات مقام معظم رهبرى (2)، گام چهارم، پيش شماره 2 و 3 / ش 1.

219. يادگار امام(قدس سره) به روايت رهبر معظم انقلاب، كيهان، 20 اسفند 1377.

220. ياس عصمت: بررسى ديدگاه هاى امام خمينى و مقام معظم رهبرى پيرامون شخصيت حضرت زهرا(عليها السلام)، محمدابراهيم حسنى، اطلاعات، 19 مهر 1377.

221. يك آزمايش بزرگ، سخنان رهبر در نمازجمعه، جمهورى اسلامى، 13 مهر 1378.

222. يك پيام سه راهبرد (راهبردهاى رهبر فرزانه انقلاب) بهنام قلى پور، جوان، 24 تير 1381.

223. يك سرمايه، دو همراه، سخنان مقام معظم رهبرى و همراهى علم و دين در جمع دانش آموزان و دانشجويان نخبه علمى كشور، مهدى مصلحى، 20 مهر 1380.

224. يك صدا و چند بزنگاه; در پرتو هشدارهاى تاريخى رهبر معظم انقلاب اسلامى،جمهورى اسلامى،10، 11 و 12 مرداد 1379.