پرتوى از كلام رهبرىپرتوى از كلام رهبرى


گزيده اى از كلام امام خمينى(قدس سره)

به مناسبت سال نهضت خدمت رسانى به مردم

 • بايد مسائل اسلامى حل بشود در اينجا و پياده بشود. بايد مستضعفان را حمايت بكنند، بايد مستضعفان تقويت بشوند. (صحيفه امام، ج 6، ص 461)
 • يك مملكتى كه زاغه نشين هايى آن چنانى داشته باشد و مردم به فكر اين ها نباشند، اين مملكت اسلامى نيست، صورتش اسلامى است اما محتوا ندارد. (همان، ص ج 8، ص 14)
 • آن چيزى كه روحانيان هرگز نبايد از آن عدول كنند و نبايد با تبليغات ديگران از ميدان بدر روند حمايت از محرومان و پابرهنه هاست، چرا كه هركس از آن عدول كند از عدالت اجتماعى عدول كرده است. (همان، ص 21، ص 99)
 • آن روزى كه دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد آن روز است كه ما بايد فاتحه دولت و ملت را بخوانيم. (همان، ج 17، ص 376)
 • l گزيده اى از سخنان مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)
 • قدرت معنوى در هر مكانى كه تبلور يافته است همانند لبنان و فلسطين قدرت هاى مادى نتوانسته اند آن را به زانو درآورند.
 • نظام جمهورى اسلامى براساس منطق عقلانى و متكى بر قدرت معنوى ضمن دفاع از هويت ملى و اسلامى و حقوق ملت خود هيچ گاه از آرمان هاى والاى انقلاب دست برنخواهد داشت. (30/4/82)
 • نخستين اقدام آموزش و پرورش براى تربيت نسل جوان با يك هويت صحيح، ايجاد شوق و اميد به آينده و بهره گيرى مناسب از فضاى انقلاب اسلامى است.
 • آموزش و پرورش بايد جوانان دين باور و متخلق به اخلاق اسلامى پرورش دهد. (31/4/82)
 • دستيابى نسل جوان و كارامد ايرانى به فناورى پيشرفته علمى، خشم دشمنان را برانگيخته است.
 • امريكايى ها براى پنهان كردن خشم خود، به هياهو و جنجال روى آورده اند و ايران را به دروغ، به تلاش براى دستيابى به سلاح كشتار جمعى متهم مى كنند.
 • ريشه اختلافات امريكا با جمهورى اسلامى در اين است كه نظام اسلامى مى خواهد، ايران، عزيز و مستقل باشد و براساس رأى مردم اداره شود نه رأى و خواست مستكبران جهانى. (8/5/82)