پرتوى از كلام رهبرى


پرتوى از كلام رهبرى

گزيده اى از سخنان مقام معظّم رهبرى (مدّظله العالى)

  • ملت و دولت ايران بر خلاف خواست خائنينى كه اهداف آمريكا را دنبال مى كنند، دستيابى به فناورى هسته اى را دنبال خواهند كرد.
  • الگوپذيرى ملت ها از پايدارى ايران در مقابل آمريكا از شاخصه هاى پيروزى ملت ايران است.(در ديدار محققان و متخصصان جهاد دانشگاهى، 1/4/83)
  • بايد دستگاه قضايى به جايى برسد كه هركس در هر نقطه كشور مورد ستم واقع شد با دلى مملو از اميد به عدالت، به دستگاه قضايى پناه بياورد و دادخواهى كند.
  • حادثه هفتم تير، سند مظلوميت ملت ايران و انقلاب اسلامى و نيز اثبات كننده اقتدار و استحكام نظام اسلامى است.
  • عموميت يافتن و ملموس شدن عدالت در زندگى مردم، مهم ترين وظيفه قوه قضائيه است.(در ديدار با مسئولان قوه قضائيه، 7/4/83)
  • توجه كامل قواى مجريه، مقننه و قضائيه به عدالت اجتماعى و رفع مشكلات مردم به ويژه طبقات محروم ضرورى است.
  • اگر متجاوزى منافع علمى و طبيعى، انسانى و فناورى را در داخل ايران، مورد تعرض قرار دهد ملت ايران دست او را بى درنگ قطع خواهد كرد. (در ديدار با مردم همدان، 15/4/83)
  • ترديدى وجود ندارد كه دست هاى توطئه گر دشمنان در پشت پرده اعتياد، بى بند و بارى، انحرافات اجتماعى و اخلاقى و برخى تحركات سياسى فعال هستند. (همان، 16/4/83)
  • تقليد فرهنگى خطر بسيار بزرگى براى هويت و شخصيت ايران و ايرانى است.
  • علم و فناورى را از هر كجاى دنيا كه باشد فرا مى گيريم اما شاگرد پيشروان علمى دنيا باقى نمى مانيم. (همان، 17/4/83)