بدون عنوان


پرتوي از كلام رهبري

گزيده اي از كلام امام خميني(قدس سره)

  • ما بايد كوشش كنيم كه اخلاق كاخ نشيني را از اين ملت بزداييم. اگر بخواهيد ملت شما جاويد بماند و اسلام را آن طوري كه خداي تبارك و تعالي مي خواهد، در جامعه ما تحقق پيدا كند، مردم را از آن خوي كاخ نشيني به پايين بكشيد، خود كاخ نشيني اين خوي را مي آورد، ممكن است كه در بين آن ها هم كسي پيدا بشود لكن نادر است. توجه كنيد اين ملتي كه الان كوخ نشينانش مشغول فعاليت هستند و مشغول به زحمت هستند. اين كوخ نشينان را زحمت بكشيد كه به همين حال خوي كوخ نشيني و خوي اينكه توجه به كاخ ها نداشته باشند، نگه داريد تا بتوانيد ادامه بدهيد زندگي صحيح اسلامي را. آن خوي كاخ نشيني مضر است، خودش مضر نيست، خُويَش مضر است. (امام خميني(قدس سره)، صحيفه امام، ج 17، ص 375)
  • آنچه مي ماند آن جهات معنوي است كه انسان در كارش انجام مي دهد. جهات معنوي كه يكي از بزرگ ترين جهات معنوي خدمت به خلق الله است، خدمت به استان هاي محروم است. اين است كه براي انسان جاودان مي ماند و در عالم ديگر به درد انسان مي خورد. اموالي كه انسان بگذارد و برود به درد انسان نمي خورد. اموالي كه پيش بفرستد به درد انسان مي خورد. اميدوارم آن هايي كه داراي يك مكنتي هستند توجه داشته باشند كه به اين مستمندان، كه ولي نعمت ما هستند، رسيدگي كنند. (امام خميني(قدس سره)، صحيفه امام، ج 17، ص 427)

گزيده اي از سخنان مقام معظم رهبري (دام عزه العالي)

  • در جهان امروز بايد با منطق قوي، روشن و قانع كننده و با هوشياري كامل و رعايت ظرايف ديپلماسي در عرصه جهاني حضور داشت. اهميت شوراي عالي امنيت ملي به دليل حضور رئيس جمهور در رأس آن و همچنين حضور وزراء، كارشناسان و افراد مجرب و با تجربه و آگاه به مسائل داخلي و جريان هاي بين المللي در آن است و دبيرخانه اين شورا به عنوان موتور محرك و مركزي فعال در طول سال هاي گذشته، به ويژه در پرونده هسته اي عملكرد خوبي داشته است. (ديدار با شوراي عالي امنيت ملي در تاريخ 24/5/1384)