نخستين سخن

فقدان رهبرى در موج بيدارى اسلامى

موج بيدارى اسلامى در درياى متلاطم جهان اسلام به راه افتاده و بساط حقارت حاكمان و ضديت آنها با اسلام، تحقير ملت‏ها، كمك به ظالمان و اشغالگران، فساد و چپاول غارت‏گران منابع كشورهاى اسلامى را در هم پيچيده است. دست‏نشانده‏هاى استكبار، يكى پس از ديگرى سرنگون مى‏شوند و نظام اسلامى بر اساس انتخاب ملت‏هاى مسلمان، جايگزين مى‏شود: تونس، ليبى، مصر، و شايد به زودى بحرين، يمن، عربستان، اردن، كويت، امارات و قطر.

آنچه در اين مرحله حائز اهميت است، نياز مبرم اين كشورها به يك الگوى اسلامى و بومى، براى طى مسير آينده سياسى خويش است. «مردم‏سالارى دينى» تنها الگوى بديلى است كه هم به خواست مردم و اراده آنها احترام مى‏گذارد و هم محتواى شريعت اسلام را محقق مى‏سازد. بر نخبگان عالم اسلام، بخصوص انديشمندان كشورهايى همچون مصر لازم است كه مردم‏سالارى دينى را براى مردم و تصميم‏سازان سياسى خود تشريح و تبيين كنند تا ثبات و امنيت همراه با تحقق اراده ملت‏هاى مسلمان، مستقر شود.

مردم ستم‏ديده و به پا خاسته كشورهاى اسلامى، الگوى انقلاب اسلامى ايران را پيش‏روى خود دارند و از آن درس مى‏گيرند. تجربه 33 ساله نظام جمهورى اسلامى ايران، كه مبتنى بر نظريه «ولايت مطلقه فقيه» است، آرمانى دست‏يافتنى براى آنهاست؛ چراكه طوفان خشم ملت‏هاى مسلمان، به تدبير، آينده‏نگرى و شجاعتِ رهبرى فقيه و پاك‏باخته نياز دارد كه اولاً، از دانش اسلامى كافى براى تبيين اسلام و تعاليم قرآن برخوردار باشد و منويات دين مبين اسلام را بشناسد و به اجراى آن ايمان داشته باشد، ثانيا، از هوا و هوسِ قدرت‏پرستى و فرصت‏طلبى براى بهره‏بردارى شخصى و گروهى از فرصتِ حياتى پيش‏آمده، به دور باشد و ثالثا، داراى توان مديريتِ وضعيت پيچيده امروز در دنياى فريب و نيرنگ باشد؛ دنيايى كه براى نهال انقلاب‏هاى اسلامى، نقشه‏ ها و توطئه ‏ها در سر می پرورانند.

در دنياى كنونى، الگوى ساختار سياسى در ايران اسلامى، يك آرمان به شمار مى‏رود، اما هر كشور و ملتى بايد سررشته انقلاب اسلامى خود را، به تبع ظرفيت و توان‏مندى خود، به نزديك‏ترين فرد داراى اين ويژگى‏ها بسپارد.

تاكنون آنچه به چشم مى‏خورد و هزاران بار تأسف و حسرت از نهاد شاهدان عرصه جدال سرنوشت در اين كشورها برانگيخته، فقدان رهبرى آگاه و شجاع و باورمند به توان‏مندى اسلام و آموزه‏هاى رهايى‏بخش آن است كه در عمل هم، پيروزى انقلاب‏هاى اسلامى را با تأخير مواجه كرده و هم نگرانى‏ها براى فرداى پيروزى آن را افزايش داده است. نگاه‏هاى نگران آزادگان جهان، بخصوص مسلمانان ساير كشورهاى اسلامى به اين عرصه، همگى شاهد فقدان يك رهبرى تدبيركننده است و همه ما اين خلأ را با تمام وجود حس مى‏كنيم.

در اين ميان، مردم كشور اسلامى عزيزمان ايران، هزاران بار سجده شكر به درگاه خداوند متعال مى‏گذارند كه از آغاز نهضت، از رهبرى پيامبرگونه امام خمينى قدس‏سره برخوردار بوديم و ادامه مسير پرصلابت انقلاب با هدايت و رهبرى مقام معظم رهبرى حضرت آيت‏اللّه العظمى امام خامنه‏اى، مسير روشن آينده انقلاب به سوى ظهور منجى عالم بشريت حضرت بقيه‏اللّه الاعظم (عج) را طى مى‏كنيم.

دبير گروه