سخن آغازین

تقواى سياسى

نظام ولايت‏فقيه، نظام ضدديكتاتورى و ضداستبداد است. بنابراين، مردم نه تنها مى‏توانند بلكه بايد بنا به وظيفه شرعى و اخلاقى خود در امور سياسى كشور مشاركت فعال داشته باشند. بنيان نظرى الزام سياسى مردم به مشاركت سياسى، به بحث‏هايى برمى‏گردد كه در حوزه فلسفه سياسى اسلامى مانند: انسان‏شناسى سياسى، در حوزه فلسفه اخلاق مانند: اخلاق سياسى و در حوزه مباحث فقه سياسى نظير: بيعت، مشورت، امر به معروف و نهى از منكر و نصيحت به زمامداران سياسى مطرح است.

يكى از جلوه‏هاى حضور مردم در سرنوشت سياسى خود، مشاركت فعال آنان در عرصه انتخابات است. با توجه به انتخابات نهمين دوره مجلس شوراى اسلامى (اسفند 1390)، چند نكته را يادآور مى‏شويم:

1. مردم ايران اسلامى به عنوان ملت ام‏القراى جهان اسلام، شايسته الگو و اسوه مردم جهان‏اند. حضور حداكثرى مردم در عرصه‏هاى گوناگون از جمله راهپيمايى 22 بهمن امسال، نشان‏دهنده عشق و علاقه وافر ايشان به نظام جمهورى اسلامى است. از آنجايى كه مردم پايبند به نظام اسلامى هستند، بايد كسانى را به نمايندگى مجلس بفرستند كه در تعهد و شيفتگى به خدمت، گوى سبقت از ديگر رقيبان را ربوده باشند. بهترين افراد براى تصدى مناصب سياسى در عصر غيبت، كسانى هستند كه از لحاظ تقوا و شايستگى نزديك‏ترين فرد به الگوى كارگزار سياسى نظام اسلامى باشند. اگر در عصر حضور امام معصوم عليه‏السلام، شايسته‏ترين افراد كسانى هستند كه به لحاظ خصايص و تقوا به امام معصوم عليه‏السلام نزديك‏تر باشند، در زمان غيبت هم لازم است كسانى امور سياسى اعم از قانون‏گذارى، اجرا و قضاوت را بر عهده گيرند كه به لحاظ شايستگى در سطح رهبرى نظام اسلامى، يا لااقل نزديك به وى، در ورع و تقواى سياسى باشند.

2. از سوى ديگر، وظيفه بهترين‏ها اين است كه خود را براى انتخاب شدن در معرض انتخاب شدن قرار دهند؛ زيرا اگر كسانى زهد بى‏جا به خرج دهند و خود را به ملت معرفى نكنند، زمينه را براى حضور كسانى فراهم مى‏كنند كه شايستگى لازم را ندارند. بنابراين، علاوه بر مسئول بودن در برابر خسارت‏هاى جبران‏ناپذيرى كه نمايندگان فاقد صلاحيت به جامعه وارد مى‏كنند، در برابر امام و شهيدان و خداى متعال هم بايد پاسخگو باشند.

3. در اسلام، هدف، وسيله را توجيه نمى‏كند. بنابراين، دست يافتن به نمايندگى مجلس يا هر پست و مقام ديگرى از راه اسراف، دروغ و گناه، درست نيست. كسانى كه از اين راه‏ها به مجلس راه مى‏يابند هم، نمى‏توانند پاسدار اسلام و قوانين اسلامى باشند؛ زيرا ممكن است در معرض تأثيرپذيرى از كانون‏هاى قدرت‏هاى فاسد و ثروت‏هاى نامشروع شوند. تقواى سياسى ايجاب مى‏كند كه در عرصه رقابت براى خدمت‏گذارى، از ريختن پرده حيثيت و آبروى مؤمنان پرهيز شود. از درگير شدن با رقيبان، دادن وعده‏هاى بى‏اساس و غيرعملى و... براى رسيدن به كرسى نمايندگى اجتناب شود؛ تقواى سياسى ايجاب مى‏كند كه هزينه‏هاى تبليغات شفاف باشد و از اسراف و گناه به دور باشد. تقواى سياسى ايجاب مى‏كند كه از دشمن غفلت نشود و توان و انرژى نيروهاى نظام صرف لجبازى با يكديگر و خنثى نمودن تدابير يكديگر نشود.

حاصل اينكه دلسوزانى بايد به مجلس راه يابند كه بر صراط مستقيم انقلاب اسلامى، كه به دست معمار بزرگ انقلاب امام خمينى قدس‏سره ترسيم شده است، پايدارى نمايند و از اصول و ارزش‏هاى نظام جمهورى اسلامى عدول نكنند و با پيروى از ولايت مطلقه فقيه، يعنى مقام معظم رهبرى آيت‏اللّه‏العظمى خامنه‏اى (دامت بركاته)، به حركت پوينده در مسير روشن سعادت اقدام كنند.

دبير گروه