اهداف و چشم انداز

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
0تومان

 

نقش حوزه هاى علميه و عالمان و پژوهش گران حوزه دين در جنبش نرم افزارى و حركت فكرى و روند تمدن سازى نقشى سترگ است و طرح انظار متفكران اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم، به ويژه در قلمرو علوم انسانى، ضرورتى انكارناپذير در عصر حاضر است. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و برقرارى نظام جمهورى اسلامى، نقش و حضور عالمان و انديشمندان حوزوى در عرصه تحولات فرهنگى داخلى و خارجى پررنگ تر و محسوس تر شد. بى ترديد استمرار و بقاى اين نظام مقدس نيازمند حضور علمى و عينى محققان و صاحب نظران معارف اسلامى در ساحت هاى گوناگون فرهنگى و تمدنى است.

     انتشار مجله علمى  «معرفت» در راستاى ارتقاى پژوهش و آموزش معارف اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم انسانى است و زمينه سازى علمى و فرهنگى براى تحقق مدينه فاضله اسلامى و عينيت يافتن آرمان ها و ارزش هاى دينى در جامعه بشرى را تعقيب مى كند.

 

اهداف

1. تبيين و نشر معارف دينى در حوزه هاى علوم انسانى و ايجاد زمينه براى اسلامى سازى علوم؛

2. صيانت و پاسدارى از مبانى و آموزه هاى دينى؛

3. ايجاد فضايى مناسب براى تضارب آراء و رشد علمى پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمينه علوم اسلامى و انسانى؛

4. گسترش و تقويت ارتباط علمى ميان حوزه و دانشگاه؛

5. معرفى و نقد آثار، آراء و نظريات علمى و تحقيقاتى در زمينه علوم انسانى و معارف دينى؛

6. پاسخ گويى به شبهات در زمينه علوم و معارف اسلامى.