اهداف و چشم انداز

  • warning: file_get_contents(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\node.tpl.php on line 9.
  • warning: file_get_contents(http://eshop.iki.ac.ir/modules/NashriyatPages/getbutton.php?nr_link=http://marifat.nashriyat.ir/node/3023): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\node.tpl.php on line 9.

 

نقش حوزه هاى علميه و عالمان و پژوهش گران حوزه دين در جنبش نرم افزارى و حركت فكرى و روند تمدن سازى نقشى سترگ است و طرح انظار متفكران اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم، به ويژه در قلمرو علوم انسانى، ضرورتى انكارناپذير در عصر حاضر است. با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و برقرارى نظام جمهورى اسلامى، نقش و حضور عالمان و انديشمندان حوزوى در عرصه تحولات فرهنگى داخلى و خارجى پررنگ تر و محسوس تر شد. بى ترديد استمرار و بقاى اين نظام مقدس نيازمند حضور علمى و عينى محققان و صاحب نظران معارف اسلامى در ساحت هاى گوناگون فرهنگى و تمدنى است.

     انتشار مجله علمى ـ تخصصى «معرفت» در راستاى ارتقاى پژوهش و آموزش معارف اسلامى در حوزه هاى مختلف علوم انسانى است و زمينه سازى علمى و فرهنگى براى تحقق مدينه فاضله اسلامى و عينيت يافتن آرمان ها و ارزش هاى دينى در جامعه بشرى را تعقيب مى كند.

 

اهداف

1. تبيين و نشر معارف دينى در حوزه هاى علوم انسانى و ايجاد زمينه براى اسلامى سازى علوم؛

2. صيانت و پاسدارى از مبانى و آموزه هاى دينى؛

3. ايجاد فضايى مناسب براى تضارب آراء و رشد علمى پژوهشگران حوزه و دانشگاه در زمينه علوم اسلامى و انسانى؛

4. گسترش و تقويت ارتباط علمى ميان حوزه و دانشگاه؛

5. معرفى و نقد آثار، آراء و نظريات علمى و تحقيقاتى در زمينه علوم انسانى و معارف دينى؛

6. پاسخ گويى به شبهات در زمينه علوم و معارف اسلامى.