شيعيان واقعى و شوق ديدار معبود

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى آبان 1395

آيت‏اللّه علّامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقاله شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعى در باب شوق ديدار معبود. آن حضرت مى فرمايند: اگر خداوند براى شيعيان اجل تعيين نكرده بود، پيش از آنكه مرگشان فرا رسد، از شوق ديدار خدا و پاداش و ترس از كيفر، روح آنان لحظه اى در بدنشان قرار نمى گرفت.

     اين حالات ناشى از شدت شوق ديدار معبود و كسب رضوان الهى است. هرچند معتقديم كه بهترين و لذت بخش ترين نعمت هاى خداوند در بهشت وجود دارد كه قرآن آنها را وعده داده است، اما چون با آنها مأنوس نيستيم، لذت زودگذر و نقد حيات دنيا را با رضوان نسيه الهى عوض مى كنيم.

     بايد با خدا و نعمت هاى الهى و اهل بيتِ محبوب ايشان مأنوس بود تا شوق ديدار آنها در ما ايجاد شود.

 

كليدواژه ها: شوق ديدار، بهشت، عذاب مادى و معنوى.