برنامه شبانه شيعيان واقعى

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

ماهنامه علمى ـ ترويجى در زمينه علوم انسانى تير 1396

آيت الله علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اميرمؤمنان على عليه السلام در ادامه خطبه خود، كه به معرفى ويژگى هاى پرهيزگاران و شيعيان واقعى اختصاص يافته، برنامه شبانه و روزانه آن مردان صالح و شايسته را يادآور مى شوند. ايشان درباره برنامه شبانه آنها مى فرمايند: «اما شب به پا مى ايستند و قطعاتى از قرآن را به آرامى و با انديشه و قرائت نيكو مى خوانند. خويشتن را با مثل ها و اندرزهاى قرآن پند مى دهند و دردشان را بدان درمان مى سازند. بخشى از شبشان اين گونه گذرد و زمانى نيز پيشانى و كف دست و زانوان و پشت پايشان را بر زمين فرش مى سازند (به حال سجده بر خاك مى افتند). اشكشان بر گونه ها روان مى شود و بدين سان جبار عظيم را مى ستايند و براى آزادى از دوزخ به پيشگاه خداى بزرگ پناه مى برند و ناله سر مى دهند. شب آنها چنين مى گذرد».

 

كليدواژه ها: شيعيان، قرآن، عبادت، تدبر در قرآن.