درنگي در چگونگي بررسي اسناد احاديث در تعليقات آيت‌الله مصباح بر «معاني الاخبار» و «بحارالانوار»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 247 (ويژة علوم قرآني)

غلامعلي عزيزي‌ كيا / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     azizikia@qabas.net
دريافت: 15/08/96                    پذيرش: 19/3/97

چکيده
تحقيق و تصحيح و تعليقه بر شش جلد از مجلدات کتاب شريف بحارالانوار (54–59) و نيز تعليقه بر معاني‌الاخبار از نخستين نگاشته‌هاي استاد علامه محمدتقي مصباح به‌شمار مي‌آيد و دربردارندة نکات رجالي و فقه‌الحديثي فراوان است. اين مقاله با روش تحليل و توصيف، بخشي از کوشش‌هاي استاد مصباح در فهم اسناد احاديث را بررسي کرده و به نتايج ذيل دست يافته است. برخي از اسناد احاديث اين مجلدات دچار تصحيف و سقط و افزودگي است که در جاي خود بدان اشاره شده و براي رفع آن کوشيده‌اند. همچنين گاهي نياز به تمييز مشترکات و توحيد مختلفات بوده است. عناوين يادشده از يکديگر بازشناسي و يا بر وحدت آنها تأکيد شده است. عنوان‌هاي زيادي نيز معرفي و به وثاقت يا ضعف و يا مجهول بودن آنان اشاره شده و گاه به ارسال يا اتصال سند با استناد به دليل آن اشاره شده و برخي مشکلات و کاستي‌هاي اسناد مرتفع شده است.
کليدواژه‌ها: حديث، سند حديث، رجال حديث، تحقيق در سند حديث، آيت‌الله مصباح، بحارالانوار، معاني‌الاخبار.