اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (17)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
ضمیمهاندازه
1.pdf180.55 کیلو بایت

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح ره
چكيده

اين متن شرحي است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام در باب اوصاف شيعيان واقعي به جابربن يزيد جعفي. يكي از اوصاف شيعيان واقعي، محبوب واقع شدن نزد خداي متعال با تزيين اعمال و كردار درست است. محبوب واقع شدن نزد ديگران ميلي است فطري كه خداي متعال در نهاد بشر قرار داده است. اگر انسان عظمت الهي و ارزش محبوب شدن نزد خداي متعال را درك كند، محبت ديگران نزد او رنگ مي‌بازد. البته جلب محبت ديگران از راه ادعاي ايمان، تقوا، انقلابي بودن، اهل عبادت از جمله حيله‌هايي است كه نمي‌توان به وسيله آنها نزد خدا نفوذ كرد. ازاين‌رو، صدق و درستي در كارها، يكي از راه‌هاي محبوب واقع شدن است. همچنين، راه ديگر محبوب واقع شدن، شتافتن براي انجام كار خيرا ست. اگر بخواهيم محبت پايدار خدا را به دست آوريم، بايد رفتارهايمان توجه ويژه خدا را جلب نمايد. اين مقاله به تفصيل به اين موضوع مي پردازد.
كليدواژه‌ها: محبوب واقع شدن، صدق،‌ نفاق، شتافتن در كار خير.
 


سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
9