اسلام

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اسلام و ايمان (2)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و دوم، شماره سوم، پياپي 306، خرداد 1402، ص 5ـ7

 

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

شماره صفحه: 
5

اسلام و ايمان (1)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال سي‌ و دوم، شماره دوم، پياپي 305، ارديبهشت 1402، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي(ره)

شماره صفحه: 
5

اهداف توليد از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 49ـ58

نوع مقاله: ترويجي

* سميه يوسفي/ دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     usofi.sara@yahoo.com
علي‌محمد ميرجليلي/ استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     almirjalili@yazd.ac.ir
دريافت: 27/07/1400                    پذيرش: 23/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
49

بررسي تطبيقي برخي مؤلفه‌هاي زيست محيطي در سه دين هندو، زرتشت و اسلام  (مورد پژوهي: آب، جنگل و حيوانات)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 89ـ100

نوع مقاله: ترويجي

* ولي‌الله نصيري/ استاديار گروه اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه شهركرد    nasiri@sku.ac.ir
حجت‌الله خدري/ استاديار گروه مرتع و آبخيزداري دانشگاه شهرکرد    hkhedrigharibvand@gmail.com 
عطاءالله ابراهيمي/ دانشيار گروه علوم طبيعت دانشگاه شهرکرد     ataollah.ebrahimi@gmail.com

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
89

جست‌وجو در مصداق مجوس: سنجش و نقادي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 79ـ87

نوع مقاله: ترويجي
سجاد واعظي منفرد / استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان     Sajadvaezi114@theo.usb.ac.ir
دريافت: 27/05/1400                    پذيرش: 20/11/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
79

کرامت انسان در اسلام و اديان غيرابراهيمي (بوديسم، کنفوسيوس، دائويسم)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 69ـ77

نوع مقاله: ترويجي
صديقه رحيمي ثابت / دانشجوي دکتري کلام اماميه، دانشگاه قرآن و حديث     sisirs212@gmail.com
دريافت: 04/06/1400                    پذيرش: 12/12/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
69

بررسي اهداف خلقت انسان از نگاه اسلام و آيين زرتشت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره دوازدهم، پياپي 291، اسفند 1400، ص 11ـ20

نوع مقاله: ترويجي
حسين نقوي/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     naqavi@iki.ac.ir
* رمضانعلي مرزاني / کارشناس ارشد اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Marzanali.1368@gmail.com 
دريافت: 26/06/1400                    پذيرش: 10/12/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
291
شماره صفحه: 
11

بررسی احکام حکومتی آخوند خراسانی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ام، شماره يازدهم، پياپي 290، بهمن 1400، ص 49ـ56

نوع مقاله: ترويجي
* سیدرضی قادری/ دکتری فلسفة اخلاق دانشگاه باقرالعلوم(ع)    ghaderi1@chmail.ir
مهرداد دیوسالار/ دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین     Mehrdad.divsalar1364@gmail.com
دريافت: 11/02/1400                    پذيرش: 18/07/1400

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
290
شماره صفحه: 
49

اصول مشروعیت مداخله در اسلام و نظام حقوقی بین‌الملل

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* جبار محمدی بلبان‌آباد / کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی     jabarmohammadi@gmail.com
مجید وزیري / استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی    dr.majid.vaziri@gmail.com
دريافت: 30/11/99                    پذيرش: 20/03/1400
چکيده
در نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل مداخله در امور داخلی دولت‌ها براساس اصل عدم مداخله، منع شده است. اما بر این اصل، براساس اصول و معیارهایی استثناء وارد شده است. در این مقاله مهم‌ترین اصول مشروعیت مداخله از دیدگاه اسلام با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی تبیین و توسعه مفهوم مداخله با ذکر موارد مشابه آن، در نظام حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش ایجاد تطابق و تعامل بیشتر اصول مشروعیت مداخله، با قوانین موجود در نظام حقوق بین‌الملل و مسائل مستحدثه مطروحه در جهان امروز است.    
در این مقاله براساس مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی اصول کرامت انسانی، جهاد دعوت، دفاع از دیگری و اصل امنیت دسته‌جمعی، جهاد تدافعی یا دفاع مشروع و مداخله مبتنی بر دعوت و یا قرارداد به‌عنوان مهم‌ترین اصول مشروعیت مداخله معرفی شده‌اند.
كليدواژه‌ها: مداخله، اسلام، نظام حقوق بین‌الملل، کرامت انسانی، جهاد ابتدایی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
87
صفحه شروع مقاله: 
87
صفحه پایان مقاله: 
96

بررسی «امیدواری» در معنویت دینی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

مجتبی ارشدی بهادر / کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     m.arshadi1363@gmail.com 
دريافت: 28/10/99                    پذيرش: 27/02/1400
چکيده
«امید» یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی و ریشه در کمال‌جویی فطری انسان دارد. امید یعنی انتظار رسیدن به امر مورد علاقه‌ای که اسباب آن فراهم است و از تحقق آن لذت و شادی حاصل می‌شود. امید نقش مهم و اثرگذاری در جنبه‌های مختلف زندگی دارد. آنچه معنویت اسلامی به آن توجه دارد، تقویت روحیه و ایجاد انگیزه از طریق «امیدواری» است که نتیجه‌اش رسیدن به یکی از جنبه‌های مهم زندگی انسان، یعنی سعادت حقیقی است. این پژوهش با روش تحلیلی و با گردآوری مطالب به‌صورت کتابخانه‌ای به دنبال تأمین این هدف است که نشان دهد که دین اسلام به‌عنوان دینی جامع و کامل و مطابق با فطرت انسان‌ها، تأمین نیازهای بشری را در راستای هدف غایی یعنی قرب الهی می‌داند. حاصل اینکه، معنویت اسلامی، براساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم السلام عناصر و عوامل امیدآفرینِ همسو با هدف غایی را مورد توجه قرار داده و انسان‌ها را به سوی امیدی حقیقی که باعث رسیدن به آن سعادت حقیقی است، رهمنون می‌سازد.
کلیدواژه‌ها: امید، دین، معنویت، اسلام، آرزو، روان‌شناسي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
89
صفحه شروع مقاله: 
89
صفحه پایان مقاله: 
100
محتوای تغذیه