اهل‌سنت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

خاستگاه و سیر تطور جریان ظاهرگرایی اهل‌سنت در تفسیر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* محمدباقر فرضي/ استادیار پژوهشگاه بين‌المللي المصطفي    farzi1395@gmail.com
غلام‌محمد شریعتی / دکتری تفسیر و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    ghshariati3@gmail.com
دريافت: 04/03/99                    پذيرش: 25/10/99
چکيده
جریان ظاهرگرایی از کهن‌ترین جریان‌های فکری در جهان اسلام، به‌ویژه اهل‌سنت است که تاکنون ابعاد و زوایای آن کمتر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بررسی خاستگاه و سیر تطور ظاهرگرایی در فهم قرآن در میان اهل‌سنت، موضوع این پژوهش است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع تاریخی، خاستگاه پدیده ظاهرگرایی و سیر تاریخی آن در بین اهل‌سنت بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که ظاهرگرایی در اهل‌سنت، به‌مثابه یک جریان تأثیرگذار در فهم قرآن و برداشت از کتاب الهی، به دوران پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و عصر صحابه بازمی‌گردد که در طی قرون مختلف، در قالب مکاتب گوناگونی مانند اهل اثر، اهل حدیث حنابله، سلفیه و وهابیت، تا عصر حاضر استمرار داشته است. طرف‌داران این جریان در رویکرد خود، بحث در اطراف برخی از حقايق ديني و عبور از ظواهر کتاب و سنت را بدعت ‌می‌دانند. آنها با نادیده‌گرفتن عقل، نگاهی افراطی به نقل دارند و معتقدند اعتبار و میزان عقل به کتاب و سنت است و با وجود قرآن به استدلال‌های اهل کلام و روش متکلمان نیازی نیست. این رویکرد مبتنی بر اصالت ظاهر کتاب و سنت و کفایت نقل، بر تمام اصول و اندیشه‌های جریان ظاهرگرا حاکم است.
کلیدواژه‌ها: ظاهرگرایی، جریان ظاهرگرایی، اهل‌سنت، تفسیر قرآن.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
278
شماره صفحه: 
87
صفحه شروع مقاله: 
87
صفحه پایان مقاله: 
98
محتوای تغذیه