حميدرضا نريماني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ارزش‏ها و هنجارهاى متعالى در سوره لقمان و روش‏هاى كاربردى كردن آنها در جامعه

سال بيست و دوم ـ شماره 194 ـ بهمن 1392، 59ـ70

حميدرضا نريمانى1

عارفه خوروش2

حسين امامى3

چكيده

يكى از اصلى ترين عوامل تشكيل دهنده جوامع بشرى، «نياز» است كه در بستر فرهنگ بدان پاسخ گفته مى شود. ارزش ها، كه در قالب هنجارها تجلى مى يابند، عناصر مهم سازنده فرهنگ هر جامعه اند. تحقيق و كاوش پيرامون آنها، و در ادامه، تقويت و برجسته سازى اين عناصر، سبب حفظ و صيانت فرهنگ آن جامعه در برابر فرهنگ هاى مهاجم خواهد شد.

اين پژوهش، مى كوشد با روش تحليل محتوا در انوار مقدس سوره «لقمان»، به شرح و توضيح هشت نمونه از الگوهاى ارزشى و هنجارهاى پيرامون هريك از آنها، با استناد به آيات مباركه اين سوره بپردازد و بيان برخى از راه كارهاى جامعه پذيرى اين عناصر، ارائه روش و راهى نو به عنوان سرآغازى براى پژوهش هاى مشابه در آيات ساير سوره ها و نيز مقايسه سوره ها با يكديگر و تدوين مجموعه جامعى از الگوها و هنجارهاى موردنظر فرهنگ غنى اسلام، به عنوان يگانه راه پاسخ گويى به اساسى ترين نياز انسان، يعنى دستيابى به خوش بختى و رفاه حقيقى و ابدى، ازجمله نتايج حاصل از اين تحقيق به شمار مى روند.

كليدواژه ها: سوره لقمان، فرهنگ، ارزش ها، هنجارها، روش هاى كاربردى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
194
شماره صفحه: 
59

علل پيدايش و راه‏‌هاى نجات از فتنه‏‌ها در حكومت اسلامى در آينه كلام اميرالمؤمنين على (ع)

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 27ـ38

عارفه خوروش*

حميدرضا نريمانى**

چكيده

ايجاد و گسترش فتنه و آشوب از سوى دشمنان، در همه جوامع، به ويژه جوامع اسلامى، همواره از مهم ترين بحران هاى اجتماعى بوده است كه در صورت عدم شناسايى و برخورد درست با آنها، ممكن است به شكست و نابودى يك نظام بينجامد و پيامدهاى بسيارى را براى آن ملت به همراه داشته باشد.

هدف اين پژوهش بررسى ريشه ها و علل ايجاد فتنه ها در حكومت اسلامى و ارائه راهكارهاى نجات از آنهاست كه با روش گردآورى، دسته بندى و تحليل بيانات گهربار اميرالمؤمنين عليه السلام در اين زمينه در نهج البلاغه (روش تحليل گفتمان) و بر اساس فهرست بندى و تقسيمات استاد دشتى در ترجمه نهج البلاغه صورت گرفته است.

يافته هاى تحقيق نشان مى دهد كه از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام، مهم ترين ويژگى موجود در فتنه ها ايجاد و رواج شبهه از سوى دشمنان، مخلوط شدن حق با باطل و عدم تشخيص صحيح آنهاست؛ و اطاعت محض از رهبرى، و پرهيز از هرگونه تفرقه و پراكندگى، اساسى ترين راهكارهايى است كه سبب نجات خواهد شد.

 

كليدواژه ها: نهج البلاغه، حكومت اسلامى، فتنه، اطاعت از رهبرى، وحدت.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه