ارزش اخلاقي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ايمان و ارزش اخلاقي (1)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و دوم، شماره اول، پياپي 304، فروردين 1402، ص 5ـ8
 

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

شماره صفحه: 
5

پايه‌هاي ارزش اخلاقي *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره دوازدهم، پياپي 303، اسفند 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

شماره صفحه: 
5

رابطة دين و اخلاق (2) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ و يكم، شماره يازدهم، پياپي 302، بهمن 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)
چكيده

سال انتشار: 
1401
شماره صفحه: 
5

قرب به خدا و ارزش اخلاقي آن *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 5ـ8

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح يزدي (ره)

چكيده
در بحث از «ارزش اخلاقي»، افزون بر حسن فعلي، بايد به حسن فاعلي نيز توجه كرد. ازآنجاكه دربارة برخي مفاهيم مربوط به اين مسئله ابهاماتي وجود دارد، لازم است به توضيح آنها پرداخته شود. يکي از آنها، مفهوم «قربة الي الله» است که كاربرد بسياري دارد. و معمولاً جنبة سلبي آن در نظر است؛ مراد از اين اصطلاح اين است كه در برابر کاري که انجام مي‌شود، توقع پاداش از مردم نيست، بلکه کار فقط براي رضاي خدا و نزديک شدن به او انجام مي‌شود. به همين دليل، قرب به خدا جسماني نيست؛ زيرا ممكن است انسان از نظر مكاني در پست‌ترين مكان‌ها باشد، اما مقرب درگاه خدا باشد و به عكس، ممكن است در نزديكي خانه خدا باشد، اما از خدا بسيار دور. تقرب به خدا به اين معناست كه هرچه انسان به خدا نزديك‌تر باشد، مقرب‌تر است. اگر محبت خدا در دل انسان جاي گرفت، محبوب خدا مي‌شود. اين مفهوم تشكيكي است؛ يعني هر اندازه معرفت انسان به خدا بيشتر باشد، مقرب‌تر است.

كليدواژه‌ها: ارزش اخلاقي، قرب به خدا، مراتب قرب، محبت خدا.

 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
5

اخلاق تحصيل زنان

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 99ـ114

سميه السادات موسوى*

چكيده

تحصيلات تكميلى يكى از مهم ترين فعاليت هاى اجتماعى زنان است كه با استقبال روزافزونى روبه روست. ازآنجاكه اين دوران، بيشتر با زندگى مشترك و آغاز مسئوليت هاى همسرى و مادرى زنان هم زمان است، اگر ميان نقش هاى خانوادگى و تحصيلى آنان هماهنگى نباشد، زندگى خانواده ها با مشكلات فراوانى روبه رو خواهد شد. به دليل جايگاه ارزشمند اخلاق و اثر مستقيم آن بر شئون گوناگون زندگى، با تبيين بايدها و نبايدهاى اخلاقى تحصيل زنان، مى توان از بسيارى مشكلات پيشگيرى كرد.

     اين پژوهش در نظر دارد به بررسى تحصيل زنان از ديدگاه اخلاقى پرداخته، با بيان اصول و ارزش هاى آن، راهكارهايى براى جلوگيرى از تعارض ميان نقش هاى خانوادگى و تحصيلى بانوان ارائه كند. بدين منظور، اين نوشتار با رويكردى كاربردى، به تحليل نظرى داده ها پرداخته، سرانجام با اشاره به دو اصل نخستين زندگى زنان، يعنى همسرى و مادرى، شش راهكار عملى در قالب ارزش هاى اخلاقى تحصيل پيشنهاد مى دهد.

 

كليدواژه ها: اخلاق، تحصيل زنان، اصول اخلاقى، ارزش اخلاقى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
99
محتوای تغذیه