واجب‌الوجود

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و بررسى تقرير فلسفى برهان تمانع با تأكيد بر تقرير شهيد مطهرى

 سال بيست و دوم ـ شماره 190 ـ مهر 1392، 27ـ36

حسن محيطى اردكان

چكيده
از ميان براهينى كه توسط دانشمندان اسلامى براى اثبات توحيد خداوند متعال اقامه كرده‏اند، برهان تمانع به دليل بهره ‏مندى از پشتوانه عقل و نقل، از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است. شهيد مطهّرى نيز براى نفى تعدد واجب ‏الوجود و درنتيجه اثبات توحيد خداوند متعال، اين برهان را در كنار براهينى نظير برهان فرجه و برهان از طريق وحدت عالم، نامحدودى ذات خداوند متعال و نيز از راه نبوت مطرح كرده است. با اين تفاوت كه ايشان سعى كرده تا با ارائه تقريرى جديد و متفاوت، به برخى اشكالاتى پاسخ دهد كه تقارير ديگر قادر به پاسخ‏گويى آنها نيستند.
     در اين پژوهش سعى شده تا با روش توصيفى ـ تحليلى، ديدگاه شهيد مطهّرى با عنوان «تقرير فلسفى» بسط داده شود و صحت تقرير ايشان و نيز صحت تطبيق اين تقرير با آيه بيست و دوم سوره «انبياء» مورد نقد و بررسى قرار گيرد.

كليدواژه ‏ها: برهان تمانع، توحيد، واجب ‏الوجود، تقرير عاميانه، تقرير فلسفى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
190
شماره صفحه: 
27
محتوای تغذیه