احمد بهشتي مهر

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نياز به دين از ديدگاه شهيد مطهّرى

نياز به دين
از ديدگاه شهيد مطهّرى

احمد بهشتى مهر

(دانش آموخته حوزه علميه قم; كارشناس ارشد دين شناسى)

چكيده

در اين مقاله سعى شده است نياز بشر به دين از نگاه شهيد مطهّرى تبيين شود. براى تبيين اين مسئله، دستگاه هاى شناسايى بشر معرفى و اهميت و برد هر يك از آنها بيان شده و در نهايت، مشخص گرديده است كه هيچ يك از اين دستگاه ها توانايى شناسايى و پاسخ كامل به مهم ترين و سرنوشت سازترين پرسش هاى بشر را ندارد. اما در اين ميان، تنها دين چنين توانايى را دارد و در اين كار خود رقيبى ندارد. بنابراين، انسان براى حل حياتى ترين مشكلات خود، بايد متواضعانه خود را در اختيار دين قرار دهد.

كليد واژه ها: دين، نياز به دين، انسان شناسى، جهان شناسى، دستگاه هاى ادراكى بشر، شهيد مطهّرى.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
113
شماره صفحه: 
83
محتوای تغذیه