توليد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اهداف توليد از ديدگاه اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي و يكم، شماره اول، پياپي 292، فروردين 1401، ص 49ـ58

نوع مقاله: ترويجي

* سميه يوسفي/ دكتري علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     usofi.sara@yahoo.com
علي‌محمد ميرجليلي/ استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه آيت‌الله حائري     almirjalili@yazd.ac.ir
دريافت: 27/07/1400                    پذيرش: 23/12/1400

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
292
شماره صفحه: 
49

تأثير سبك زندگي اميرمؤمنان علي عليه السلام بر كارآفريني و توليد ثروت در راستاي اصول اقتصاد مقاومتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 255

محمدمهدی مظفری/ استاديار مديريت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین     mozaffari@soc.ikiu.ac.ir
دريافت: 21/07/97                    پذيرش: 15/11/97
چکيده
سیره و روش زندگی اميرمؤمنان علي علیه السلام را می‌توان به‌عنوان کامل‌ترین الگوی مسلمانان در امور اقتصادی به‌شمار آورد. روشی که در آن نه منفعت‌طلبی شخصی بر منافع عمومی سایه می‌افکند، و نه فشارها و آسیب‌های اقتصادی می‌تواند خللی در توفیقات روزافزون آن به‌وجود آورد. این سیره که مبتنی بر علم و دانشِ تولید و عملِ مجدانه است، با هوشمندی اميرمؤمنان علیه السلام، سبب تغییر اوضاع معیشتی او و بنی‌هاشم گردیده و اثرات مطلوب بسیاری را در عرصه‌های گوناگون از خود به‌ جای گذاشته است. شاید بتوان مهم‌ترین و مطلوب‌ترین اثر سبک اقتصاد علوی را تکیۀ این روش بر تولید، یا همان درون‌زایی و تأکید آن بر حفظ سرمایه و بهره‌گیری از ثمرات آن دانست. این ویژگی‌ها موجب شده که مقاله، به‌ بررسی و تحلیل مسائل اقتصادی مرتبط با اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد تا کیفیت تطبیق اقتصاد مقاومتی با سیرۀ اقتصاد علوی را از طریق تحلیل تصمیمات اقتصادیِ اميرمؤمنان علیه السلام در زمینۀ تولید و کسب‌ و کار روشن نماید.
كليدواژه‌ها: اميرمؤمنان علي علیه السلام، اقتصاد، سبک زندگی، اقتصاد مقاومتی، تولید، سرمایه.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
255
شماره صفحه: 
25

اتقان در توليد و پيامدهاي آن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره دهم، پياپي 253 (ويژة اقتصاد) (دي1397)

ایمان رفیعی پیشوری / دانشجوي دكتري علوم اقتصادي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    i.rafiee.p@gmail.com
محمدجمال خلیلیان اشکذری / دانشيار گروه اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m_khalil411@yahoo.com
دريافت: 18/02/97                    پذيرش: 28/08/97
چکیده
در پیشرفت اقتصادی یک کشور عوامل و متغیرهای بی‌شماری دخالت دارند. برخی از این عوامل به ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود و برخی دیگر را می‌توان مرتبط با ساختار فرهنگی مردم دانست. اتقان کاری و انجام کار با دقت و استحکام لازم، جزو عواملی است که ریشه در فرهنگ کار افراد جامعه دارد و با تعلیمات لازم می‌توان به اصلاح و نهادینه‌سازی آن پرداخت. بهبود این متغیر می‌تواند اثرات متعددی در وضعیت اقتصادی فرد و جامعه به جای نهد که براساس نتایج مقاله که به روش تحلیلی به دست آمده است، این پیامدها برای فرد در سطح مشاغل آزاد شامل حفظ آبرو، افزایش درآمد و ایجاد انگیزه، در سطح مشاغل بنگاهی شامل بهره‌مندی از پاداش‌های درنظرگرفته‌شده، ارتقای جایگاه و پست اجرایی و الگو شدن برای سایر همکاران، و در سطح مشترک بین این دو شامل روحیة مسئولیت‌پذیری و آرامش قلبی و روحی انسان می‌باشند. همچنین محکم‌کاری برای بنگاه نیز اثراتی از جمله افزایش اعتبار بنگاه، کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، ایجاد روابط انسانی در محل کار و افزایش کیفیت محصول تولیدی را به دنبال خواهد داشت. اثرات این امر برای جامعه، عزت و استقلال اقتصادی، بهبود اقتصادی و تراز تجارت خارجی، و تقویت نیروی کار داخلی برشمرده شده است.
کلیدواژه‌ها: اتقان، محکم‌کاری، سهل‌انگاری، مسامحه‌کاری، تولید، پیامد.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
253
شماره صفحه: 
87
محتوای تغذیه