سرويس

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ماهيت جريان فراماسونرى

معرفت سال بيست و دوم ـ شماره 184 ـ فروردين 1392، 11ـ28

جواد سليمانى اميرى*

چكيده

يكى از جريان هاى رازآلود و نيمه مخفى بين المللى، كه در عرصه فكر و فرهنگ و سياست خودنمايى كرده، جريان فراماسونرى است. هدف اين جريان اين است كه با روش هاى خاصى بر ملل عالم سلطه فرهنگى، سياسى و اقتصادى پيدا كند. فعاليت هاى كارساز تشكيلاتى اين جريان در قرن بيستم در جوامع دينى آشكار گرديده است، ولى امروزه بعضا نمادهايى از فعاليت هاى اين جريان بدون نام و نشان آشكار در جوامع دينى مشاهده مى شود. يكى از اهداف آنان، استحاله انقلاب هاى دينى با ترفند خطرناك عبور از دين با نام دين است. ماسون ها با طراحى خاصى به تحريف معارف دين مى پردازند و باورهاى مردم را نسبت به معارف اصيل دين سست مى كنند. اين مقال با تكيه بر نوشته هاى يحيى هارون و برخى ديگر از محققان فراماسونرى، به مفهوم و ريشه هاى فراماسونى، و ديدگاه هاى آنان نسبت به دين و معارف آن با تكيه بر گزاره هاى منقول از ماسون هاى ترك مورد بررسى قرار گرفته است.

 

كليدواژه ها: فراماسونرى، تحريف دين، استحاله انقلاب، اينتليجنس سرويس، سازمان هاى مخفى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
184
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه