رضا قزي

  • user warning: Can't find record in 'progress' query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

گونه‎هاي «تأليف قلوبِ» مخالفان در سيرۀ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

رضا قزی / دانش‌پژوه دکتری ادیان و عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    rghaz@gmail.com
دريافت: 27/1/97                    پذيرش: 13/6/97
چکیده
یکی از مهم‏ترين و پراهميت‏ترين عوامل گسترش اسلام در ميان مردم حجاز و دیگر قلمروهای تحت پوشش شخصيت محبوب و مهربان پيامبراكرم صلی الله علیه و آله است که با حمایت و عنایت الهی همراه بود. از جمله بحث‌های اساسی منابع انسانی، انتخاب و گزينش بهترين نيروها برای مدیریت و رهبری جامعه است كه در اصطلاح آن را «گزينش اصلح» یا «به‎گزینی» و به تعبیر قرآن کریم «اختیار کردن» می‎نامند. گزينش مدیر اصلح، فرايندی دارد كه يكی از مراحل آن، كادرسازی يا به تعبير قرآن «اصطناع» است. كادرسازی همچنين دارای مر‎احلی است كه يكی از مهم‌ترين آنها محبوب‌سازی يا به تعبير قرآن کریم «القای محبت» است. محبت در وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله سرشته شده بود؛ لیکن محبتی حکیمانه که دوست و دشمن را دربرمی‎گرفت. نوشتار حاضر با رویکرد نظرى و تحلیلى، برخی از گونه‏های تألیف قلوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را در رفتار با مخالفان تبیین، تحلیل و بازشناسى کرده است.
کلیدواژه‌ها: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، تألیف قلوب، مخالفان، ازدواج، عیادت، انتصاب، بذل مال.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
53

توحيد عينى از منظر امام خمينى قدس‏سره

توحيد عينى از منظر امام خمينى قدس‏سره

رضا قزى[1]

چكيده

«توحيد» اصل اساسى جهان‏بينى اسلامى، به معناى يگانه دانستن و «توحيد عينى» به معناى يگانه يافتن ذات‏بارى تعالىاست. اين مقاله با رويكرد تحليلى و نظرى به اين مسئله مى‏پردازد كه چگونه مى‏توان به اين رهيافت رسيد كه خداوند متعالمتعلّق شهود سالك قرار مى‏گيرد و با فنا فى‏اللّه به مشاهده و وصال او دست مى‏يابد؟ يا انسان چگونه مى‏تواند همه چيز راخدايى ببيند؟ نظريه‏هاى فراوانى در پاسخ به اين پرسش‏ها از سوى عرفا ارائه گرديده است. امام خمينى„ حقيقت توحيدعينى را در وصول سالك به مقامى كه كثرت را بكلى نفى كند و وحدت صرف و هويت محض را شهود نمايد مطرح مى‏كنندكه از آن تعبير به مقام «تَوغُل» مى‏نمايند. اين نوشتار ديدگاه‏هاى ايشان را در اين زمينه مورد بررسى قرار داده است.

 كليدواژه‏ها: توحيد ذاتى، توحيد صفاتى، توحيد افعالى، توحيد علمى، توحيد عينى، وحدت، كثرت.

محتوای تغذیه