رحمت الله رضائي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

روش توجيه گزاره هاي اخلاقي بررسي سه رويكرد جزئي گرايي، اصول گرايي و تعادل بازتابي

روش توجيه گزاره هاي اخلاقي
بررسي سه رويكرد جزئي گرايي، اصول گرايي و تعادل بازتابي

رحمت اللّه رضايي

چكيده

نوشته حاضر به نقد و بررسي ديدگاه هايي پرداخته كه به «جزئي گرايي»، «اصول گرايي» و «تعادل بازتابي» موسوم است; ديدگاه هايي كه در باب روش توجيه باورهاي اخلاقي ارائه شده. ديدگاه اول، كه از سوي افرادي همچون جاناتان دنسي و برخي ديگر ارائه گرديده، معتقد است: توجيه و داوري هاي اخلاقي بدون استفاده از اصول و روشي خاص صورت مي گيرد; ديدگاه دوم به عكس آن باور دارد; اما ديدگاه سوم به تركيبي از آن دو معتقد است كه ديدگاه افرادي همچون جان روالز است.

نويسنده با تبيين جايگاه بحث، تعيين حوزه و شرح و بسط رويكردهاي مذكور، بر آن است تا رويكرد «اصول گرايانه» را رويكرد فيلسوفان مسلمان و مكتب تشيّع بداند و دو ديدگاه ديگر را غيرقابل پذيرش و حتي غيرمعقول بشمارد، بخصوص ديدگاه جزئي گرايانه را كه به نوعي، با نگاه سكولار و حاكم بر جوامع غربي پيوند خورده است.

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
101
شماره صفحه: 
65
محتوای تغذیه