ربوبيت الهى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جستارى در چيستى و گستره معرفت خدا (2)

سال بيست و دوم ـ شماره 193 ـ دى 1392، 5ـ14

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح1

چكيده

اينكه به راستى انسان مى تواند به طور شايسته حمد و ثناى خداى متعال را به جا آورد، عالمان شيعه و سنى بر آن اختلاف نظر دارند. با اين حال، دوستان خدا و اهل بيت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله سه دسته اند: گروهى كه آشكارا ايشان را دوست مى دارند، ولى در نهان انكار مى كنند. گروهى كه در نهان دوست دارند و آشكارا منكرند و گروهى نيز كه در نهان و عيان دوستدار ايشان اند. مى توان از نشانه هاى دوستان واقعى خدا، پيامبر و اهل بيت عليهم السلام كه در نهان و آشكار ايشان را دوست مى دارند، موارد زير را برشمرد: شناخت راستين و حقيقى و استحكام بخشيدن به اين معرفت و معرفت به خدا و صفات الهى، ايمان به آنها، شناخت حدود و حقايق ايمان، و بسنده نكردن به ايمان سطحى و بى محتوا. البته شناخت واقعى خدا با شهود و درك حضورى به دست مى آيد. اين امر در گرو ارتباط واقعى و آگاهانه انسان با خداست. غايت اين معرفت ناب، اطاعت از خدا، پيامبر و تسليم در برابر خواست داست.

كليدواژه ها: معرفت، معرفت شهودى، ربوبيت الهى، معرفت ناب توحيدى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
193
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه