زهد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (9) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين متن شرحي است بر تفسير اوصاف شيعيان واقعي از منظر امام باقر علیه السلام در توصيه به جابر بن يزيد جعفي است. از نظر آن حضرت، يکي از اوصاف شيعيان واقعي اين است که بايد با پرهيز از حرص، قناعت نموده، شيريني زهد و زهدورزي را با کوتاه کردن آرزو چشيد.    
در بحث‌هاي اخلاقي قناعت در مقابل حرص، زهد در مقابل وابستگي به دنيا و دستيابي به شيريني زهد، با کوتاه کردن آرزو به دست مي‌آيد. اصولاً بايد بين دلبستگي به دنيا و تلاش و کوشش در امور دنيايي تفاوت قائل شد. دلبستگي به دنيا و هدف قرار دادن آن در زندگي، حب دنيا است و اين امر ريشه بسياري از بدي‌ها و پليدي هاست، اما تلاش و کوشش در امور دنيا، براي کسب درآمد و پيشرفت علمي نکوهيده نيست.    
يکي از بهترين راه‌کارهاي دل کندن از دنيا اين است که انسان بخشي از چيزهايي که دوست دارد، در راه خدا انفاق کند. همچنين، بين آرزوهاي طولاني و بلندهمتي، بايد تفاوت قائل شد. آرزوهايي که به کمال و قرب الهي منجر مي‌شود، بلندهمتي است و امري پسنديده مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: شيعيان، حرص، زهد، آرزو، آرزوهاي کوتاه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

ماهيت زهد علوي در انديشه امام خميني ره

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره اول، پياپي 256 (ويژة اخلاق)

نفیسه اهل سرمدی / استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان    sarmadi.na58@gmail.com
دريافت: 24/02/97                    پذيرش: 29/07/97
چکيده
زهد از کلیدواژه‌های مهم در علم اخلاق است. در این تحقیق برآنیم تا با روش توصيفي ـ تحليلي از دریچه آثار امام خمینی ره به این مقوله بنگریم. در آثار ایشان سه شاخص اصلی برای زهد معرفی مي‌شود که با آنچه از فرهنگ علوی در این خصوص مي‌شناسیم، منطبق است. توجه به این نکته که اعراض مطرح شده در تعریف زهد، اعراضِ قلبی است نه جسمي‌؛ فتح‌بابی مهم در این مسئله است، و زهد را بر خلاف تصور رایج، از عملی جوارحی، به فعلی جوارحی ـ جوانحی، مبدل مي‌سازد. این مقولة اخلاقی در این نگاه، به عاملی محرک تبدیل مي‌شود که زاهد را بصورت جدی به عرصه اجتماع و مواجه شدن با معضلات جامعه سوق مي‌دهد. هستی‌شناسی حاکم بر اندیشة امام خمینی ره از ارکان اساسی در صورت‌بندیِ این تصویر از زهد و زاهد است. ایشان به‌عنوان یک حکیم صدرایی، نمایی از عالم و آدم و فلسفه زندگی او ترسیم می‌کند، که چنین تصویری را نیز از این مفهوم اخلاقی رقم می‌زند. زهد در این نگاه، فعال است نه منفعل.
کلیدواژه‌ها: زهد، پویایی، معرفت، هستی‌شناسی، انسان‌شناسی، امام خميني ره.


سال انتشار: 
28
شماره مجله: 
256
شماره صفحه: 
87

بى اعتنايى شيعيان واقعى به دنيا*

سال بيست و ششم ـ شماره 234 (ويژه كلام)

آيت اللّه علامه محمدتقى مصباح

 

چكيده

اين مقال شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب ويژگى شيعيان واقعى و بى اعتنايى آنان به دنيا. باورمندى انسان به اينكه براى خواسته هاى انسان مرزى وجود دارد و آزاد نيست كه هر چيزى را از هر راهى به دست آورد، ريشه در نوع شناخت و نگرش انسان به هستى دارد. بدون نگرش هستى شناسانه توحيدى، نمى توان كسى را قانع كرد كارى انجام دهد و يا از انجام آن خوددارى كند. مكتب ليبراليسم بر اين جهان بينى مبتنى است كه زندگى انسان در دنيا خلاصه مى شود، با مرگ طومار زندگى انسان بسته مى شود؛ لذا همه لذايذ انسان در دنيا خلاصه مى شود و او بايد همه همت خويش را نهايت لذت از منافع دنيوى به كار گيرد، اما در جهان بينى الهى، زندگى در دنيا خلاصه نمى شود، سراى جاودانه مقصد نهايى بشر است و بهشت جاودان در انتظار او. در اين جهان بينى، رويگردانى از لذايذ گذراى دنيايى، براى نيل به سعادت جاودانه امرى پسنديده است. ازاين رو، افراد زرنگ و موفق، كسانى هستند كه به دنيا اعتنايى ندارند و به آن دل نمى سپرند؛ جانشان مجلاى نور الهى است.

كليدواژه ها: دنيا، معرفت توحيدى، جهان بينى مادى، زهد.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
234
شماره صفحه: 
5

زهد و وارستگى دوستان خدا و بى اعتنايى آنان به دنيا (3)

سال بيست و چهارم ـ شماره 208

 

آيت اللّه علّامه محمدتقى مصباح

چكيده

اين مقال، شرحى است بر مناجات زاهدين امام سجاد عليه السلام. ما بايد روح توحيد در گستره اعمال، رفتار وگفتارمان تجلى يابد و باور كنيم كه بدون خواست خداى متعال، كارى صورت نمى گيرد. البته خداىمتعال از طريق اسباب و عوامل موجود ما را يارى مى رساند. ما نيز بايد به كمك اسباب مادى موجودتلاش كرده، از خداى متعال استعانت بجوييم.

بايد توجه داشت كه انسان با سروكار با اسباب مادى اين دنيايى، لذت هايى از آن عايدش مى شود وحكمت وجود اين لذت ها، تأمين نيازهاى مادى دنيايى است. با اين حال، بايد به اندازه نياز به لذايذدنيايى اكتفا كرد و دلبسته و فريفته آن نشد. از جمله راه هاى كاستن از دلبستگى دنيايى عبارتند از: توجهبه كاستى ها و عيوب دنيا، توجه به اينكه دنيا سرايى سرشار از درد و رنج است، زهد و وابستگى از دنيازيبنده اولياى الهى است، ضرورت بهره گيرى از رحمت الهى و درك لذت محبت و انس با خدا.

كليدواژه ها: زهد، وابستگى، دنيا، دلبستگى به دنيا، رحمت الهى.

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
208
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه