روح الله عباس زاده

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى كاركردهاى تبليغ سنتى دين در جامعه كنونى

سال بيست و يكم ـ شماره 181 ـ دى 1391، 71ـ89

روح اللّه عباس زاده*

چكيده

در جامعه كنونى كه شاهد ظهور فناورى هاى نوين ارتباطى هستيم، شناسايى روش هاى تأثيرگذار تبليغى، گامى مهم در تبليغ معارف الهى و درونى كردن ارزش هاى دينى و ايمان افزايى در جامعه خواهد بود. بررسى ويژگى ها و كاركردهاى شيوه تبليغ سنتى مرسوم در حوزه هاى علميه، كه بر پايه ارتباطات چهره به چهره صورت مى پذيرد، براى رسيدن به اين هدف، راهگشا خواهد بود. آيا اين شيوه تبليغى، به رغم تغييرات ساختارى به وجودآمده در جامعه، همچنان اثربخش است؟ كاركردهاى آن در جامعه كنونى چه خواهد بود؟

اين نوشتار درصدد بررسى ويژگى ها و كاركردهاى فردى و اجتماعى اين شيوه تبليغى در جامعه كنونى است. بررسى ويژگى هاى آن و مقايسه با تبليغات مدرن، براى اثبات كارآمدى آن لازم است. در اين تحقيق، از روش اسنادى ـ تحليلى استفاده شده است. از جمله يافته هاى اين پژوهش اين است كه تبليغ سنتى دين، به دليل ويژگى هاى خاص خود همچنان داراى كاركردهايى در بخش هاى مختلف مى باشد. از اين رو، لازم است اين شيوه تبليغى محور تبليغات دينى قرار گيرد و در كنار آن مى توان از رسانه هاى مدرن نيز بهره مند شد.

كليدواژه ها: دين، مبلغ، تبليغ سنتى، كاركرد، فرهنگ پذيرى.

سال انتشار: 
21
شماره مجله: 
181
شماره صفحه: 
71
محتوای تغذیه