كودكان و نوجوانان

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقش قصه در آموزش مفاهيم دينى

سال بيست و چهارم ـ شماره 209 (ويژه علوم تربيتى)

الياس بيگدلى / دانشجوى دكترى مشاوره دانشگاه علّامه طباطبايى               bigdeli2mt@gmail.com        

طاهره الهى / استاديار گروه روان شناسى دانشگاه زنجان            elahi_tahereh@yahoo.com                     

دريافت: 13/3/93               پذيرش: 10/9/93

 

چكيده

بشر امروزى كه گرفتار تجدد و نوگرايى شده است، رويكرد نوينى به معنويت، اخلاق، دين و ارزش هاى دينى پيدا كرده و دريافته است كه هدايت انسان به سوى تعالى تنها در پرتو آموزه ها و مفاهيم دينى امكان پذير خواهد بود. در نگاهى كلان، دين معيار هدايت، عامل معنادهى و هويت بخشى به انسان و نسخه رستگارى بشر است كه بايد براى آموزش مفاهيم پويا و ماندگار آن و تربيت دينى و التزام درونى افراد، روش ها و سازوكارهاى مناسب فراهم آيد. يكى از بهترين و زيباترين و اثربخش ترين سازوكارها براى آموزش مفاهيم دينى زبان قصه است. اين مقاله به روش توصيفى ـ تحليلى و با هدف بررسى نقش و اهميت قصه در آموزش مفاهيم دينى، ميزان هماهنگى اصول آموزشى حاكم بر قصه و مفاهيم دينى و شناسايى مفاهيم كه از طريق زبان قصه قابل آموزش است انجام شد. همچنين اصول حاكم بر قصه و مطابقت آنها با اصول حاكم بر آموزش مفاهيم دينى مورد بررسى قرار گرفت. در نهايت، آموزه ها و مفاهيمى كه با زبان قصه مى توان به بهترين وجه آموزش داد با ذكر نمونه هاى قرآنى و به مدد آيات و روايات، واكاوى و مشخص گرديد. با اطمينان مى توان گفت كه قصه گوياترين زبان آموزشى مفاهيم و آموزه هاى دينى و قرآنى است كه بايد در امر تعليم و تربيت دينى بيش از پيش مورد توجه اوليا، مربيان، معلمان، استادان و صاحب نظران قرار گيرد.

 

كليدواژه ها: قصه، آموزش، مفاهيم دينى، كودكان و نوجوانان.

 

سال انتشار: 
24
شماره مجله: 
209
شماره صفحه: 
89
محتوای تغذیه