امامت سياسى

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نصب الهى امام معصوم در انديشه محدثان متقدم اماميه بخصوص شيخ صدوق

سال بيست و پنجم ـ شماره 225 (ويژه كلام)

سيداحمد حسينى / كارشناس ارشد دين‏ شناسى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏ سره       s.ahmadhosseini@yahoo.com

دريافت: 19/2/94               پذيرش: 27/10/94

 

چكيده

اين تحقيق در پى تبيين ديدگاه محدثان متقدم شيعى درباره الهى بودن مقام امامت و انتصاب الهى ائمه ازاهل‏ بيت عليهم‏ السلاممى‏ باشد. هرچند گزينش الهى امام از عقايد مبنايى در مكتب تشيع است، برخى در انتقاد به ديدگاهتشيع در اين موضوع، آن را حاصل نگاه عقلى‏ اى دانسته‏ اند كه متكلمان مكتب بغداد به مسائل اعتقادى داشته‏ اند ومعتقدند محدثان متقدم تا اوايل قرن پنجم، امامت را امرى زمينى تلقى مى‏ كردند و باور به نصب الهى امام را باورى غاليانه مى‏ شمردند.

     اين تحقيق با روش توصيفى ـ تحليلى، بر آن است كه انديشه اغلب محدثان متقدم همانند متكلمان و بزرگانمدرسه بغداد چنين بوده كه امامت را منصبى الهى و ائمه اطهار عليهم‏ السلام را افرادى منصوب از سوى خدا در مقام امامت(سياسى و دينى) مى‏ دانستند.

 

كليدواژه‏ ها: امامت الهى، نصب الهى امام، امامت سياسى، امامت دينى.

 

سال انتشار: 
25
شماره مجله: 
225
شماره صفحه: 
77
محتوای تغذیه