آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (11)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (11) *
آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح ( ره )
چكيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
276
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (10) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين مقال شرحي است بر وصاياي امام محمدباقر علیه السلام به جابربن يزيد جعفي، در باب اوصاف شيعيان واقعي. آن حضرت مي‌فرمايند: با از بين بردن طمع، پايداري عزت را بجوي و خواري طمع را با عزت نااميدي از خير ديگران از خود دور ساز و عزت نااميدي را با همت بلند به دست آور. مفهوم حرص و طمع در اين نکته اشترک دارند که انسان مبتلا به اين دو زذيله، دوست دارد داشته‌ها و اموالش را زياد کند. اما کسي که طمع دارد، مي‌خواهد مال و بهره‌هاي مادي را از راه دستيابي به اموال ديگران زياد کند. طمع، مقابل اين حالت روحي است که انسان دوست دارد مستقل باشد و روي پاي خود بايستد. بنابراين، احساس عزت يکي از نيازهاي فطري انسان است که در مقابل احساس ذلت، خواري و چشم به اموال ديگران قرار دارد.    
راه رهايي از اين صفت زذيله اين است که حسن نااميدي از کمک ديگران را در خود تقويت کنيم و خود نيازهايمان را بدون کمک از ديگران برطرف کنيم و اعتماد به نفس را تقويت و به توکل به خدا کنيم.
کليدواژه‌ها: حرص، طمع، عزت نفس، اعتماد به نفس، توکل به خدا.
 
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
10

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (9) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين متن شرحي است بر تفسير اوصاف شيعيان واقعي از منظر امام باقر علیه السلام در توصيه به جابر بن يزيد جعفي است. از نظر آن حضرت، يکي از اوصاف شيعيان واقعي اين است که بايد با پرهيز از حرص، قناعت نموده، شيريني زهد و زهدورزي را با کوتاه کردن آرزو چشيد.    
در بحث‌هاي اخلاقي قناعت در مقابل حرص، زهد در مقابل وابستگي به دنيا و دستيابي به شيريني زهد، با کوتاه کردن آرزو به دست مي‌آيد. اصولاً بايد بين دلبستگي به دنيا و تلاش و کوشش در امور دنيايي تفاوت قائل شد. دلبستگي به دنيا و هدف قرار دادن آن در زندگي، حب دنيا است و اين امر ريشه بسياري از بدي‌ها و پليدي هاست، اما تلاش و کوشش در امور دنيا، براي کسب درآمد و پيشرفت علمي نکوهيده نيست.    
يکي از بهترين راه‌کارهاي دل کندن از دنيا اين است که انسان بخشي از چيزهايي که دوست دارد، در راه خدا انفاق کند. همچنين، بين آرزوهاي طولاني و بلندهمتي، بايد تفاوت قائل شد. آرزوهايي که به کمال و قرب الهي منجر مي‌شود، بلندهمتي است و امري پسنديده مي‌باشد.
کليدواژه‌ها: شيعيان، حرص، زهد، آرزو، آرزوهاي کوتاه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (8) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
273
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
10

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (7) *

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چکيده

اين مقال شرحي است بر کلام امام محمدباقر علیه السلام پيرامون اوصاف شيعيان واقعي در باب شکر نعمت. گذشت که راهکار ايجاد انگيزه شکر در انسان، توجه به نعمت‌هاي الهي است. اساساً به يک معنا، هدف از اعطاي نعمت، شکرگزاري انسان است؛ هرچند صرف شکرگزاري زباني در اين زمينه کافي نيست، بلکه انسان بايد درصدد شناخت نعمت‌هاي الهي و کم نشماردن نعمت‌هاي زياد خدا و نيز ناچيز شمردن عبادت‌هاي زياد خود باشد.    

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (6)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
7

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (5)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
270
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (4)*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

اين مقال شرحي است بر اوصاف شيعيان واقعي از امام محمد باقر علیه السلام در سفارش به جابربن يزيد جعفي از اصحاب خاص آن حضرت. يكي ديگر از اوصاف شيعيان واقعي، اينكه مؤمن واقعي بايد در مقابل بدگويي ديگران، تاب‌‌آور باشد. حضرت مي‌فرمايند: اگر كسي درباره تو بدگويي كرد، جزع و فزع و بي‌تابي مكن و هرگز آشفته نشو؛ بلكه فكر كن آيا حرف‌هايي كه درباره‌ات گفته‌اند واقعيت دارد يا دروغ است. اگر واقعيت داشته باشد، نبايد ناراحت شوي! زيرا ناراحت شدن از مطلب حق، نو را از خداي متعال دور مي‌كند، اما اگر آنچه درباره تو گفته‌اند دروغ باشد، پاداش رايگان به دست آورده‌اي، بدون اينكه كاري انجام داده باشيد.    
اين سخن حضرت به اين دليل است كه انسان طبعاً نمي‌خواهد باور كند كه كامل نيست، به همين دليل، به محض شنيدن عيب و نقص خود از زبان ديگران، تصور مي‌كند كه آنها دروغ مي‌گويند، درحالي‌كه به غير از حضرات معصومان علیهم السلام، هيچ انساني كامل نيست. علاوه بر اين، بي‌تابي در برابر سخن ديگران، از خودِ عيب و نقصي كه به سبب آن نكوهيده است، بدتر است. بنابراين، از جمله ويژگي‌هاي شيعيان واقعي اين است كه نبايد در برابر انتقاد ديگران، بي‌تابي كنند، بلكه آن را به فال نيك گرفته، درصدد اصلاح خود برآيد.
كليدواژه‌ها: بدگويي، عيب‌جويي، سخن حق، اهل‌بيت علیهم السلام، قرآن.
 


سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
5
صفحه پایان مقاله: 
8

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام (3)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده

اين مقاله شرحي است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام در اوصاف مؤمنان. يكي از صفات شيعيان واقعي نزد امام باقر علیه السلام آن است كه از ستايش و مدح ديگران شاد نمي‌شوند. هرچند انسان به طور طبيعي دوست دارد از او به نيكي ياد شود و زشتي‌هايش پنهان بماند. اما در روايت هم آمده كه اجازه ندهيد چاپلوسان، فرصت تعريف و تمجيد از شما را بيابند؛ زيرا صرف‌نظر از دلايل تعبدي، قوام زندگي انسان به روابط اجتماعي است و اگر كسي بخواهد در انزوا زندگي كند و به ديدگاه مردم درباره خود اهميت ندهد، پيشرفتي براي او حاصل نمي‌شود. افزون بر اين، اگر عيوب انسان آشكار شود و مردم از كاستي‌ها و عيوب يكديگر باخبر باشند، زندگي اجتماعي مختل شده، اعتماد افراد نسبت به هم سلب مي‌شود. به همين دليل، خداي متعال ستارالعيوب است. در پايان اين مقال نيز راه‌كارهايي حضرت استاد برشمرده‌اند كه انسان از مدح ديگران خوشحال نشود.
كليدواژه‌ها: مدح، تظاهر به گناه، اخلاق مردم‌محور، اخلاق خدامحور.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
268
شماره صفحه: 
5
صفحه شروع مقاله: 
50
صفحه پایان مقاله: 
13990329

اوصاف شيعيان واقعي در وصاياي امام محمدباقر علیه السلام؛ عفو، گذشت و استيفاي حق*

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ شماره دوازدهم، پياپي 267 (ويژة كلام)

آيت‌الله علامه محمدتقي مصباح
چكيده
اين متن به شرح و تفسير كلام امام محمدباقر علیه السلام به يكي از اصحاب خويش جابربن يزيد جعفي است در خصوص اوصاف شيعيان واقعي. مؤمنان نبايد به ديگران ظلم كنند، مسلمانان بايد قوي و توانمند باشند و در برابر دشمن و ظلم او تسليم نشوند؛ نه ظلم‌پذير باشند و نه اجازه دهند كسي به آنان ظلم كند و همواره درصدد استيفاي حق خويش برآيد، اما گاهي اوقات عفو و گذشت، بر استيفاي حق برتري و رجحان دارد؛ آنجاكه موجب متنبه شدن طرف مقابل مي‌شود. در سيره حضرات معصومان علیها السلام نمونه‌هاي بسياري از اين دست به چشم مي‌‌خورد. از ديگر اوصاف شيعيان پرهيز از خيانت در امانت است. در ادامه استاد به شرح تفصيلي اين ويژگي مي‌پردازد.
كليدواژه‌ها: حق، عفو و گذشت، استيفاي حق، خيانت، امانت‌داري.

 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
267
شماره صفحه: 
5
محتوای تغذیه