سميه السادات موسوي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اخلاق تحصيل زنان

سال بيست و دوم ـ شماره 185 ـ ارديبهشت 1392، 99ـ114

سميه السادات موسوى*

چكيده

تحصيلات تكميلى يكى از مهم ترين فعاليت هاى اجتماعى زنان است كه با استقبال روزافزونى روبه روست. ازآنجاكه اين دوران، بيشتر با زندگى مشترك و آغاز مسئوليت هاى همسرى و مادرى زنان هم زمان است، اگر ميان نقش هاى خانوادگى و تحصيلى آنان هماهنگى نباشد، زندگى خانواده ها با مشكلات فراوانى روبه رو خواهد شد. به دليل جايگاه ارزشمند اخلاق و اثر مستقيم آن بر شئون گوناگون زندگى، با تبيين بايدها و نبايدهاى اخلاقى تحصيل زنان، مى توان از بسيارى مشكلات پيشگيرى كرد.

     اين پژوهش در نظر دارد به بررسى تحصيل زنان از ديدگاه اخلاقى پرداخته، با بيان اصول و ارزش هاى آن، راهكارهايى براى جلوگيرى از تعارض ميان نقش هاى خانوادگى و تحصيلى بانوان ارائه كند. بدين منظور، اين نوشتار با رويكردى كاربردى، به تحليل نظرى داده ها پرداخته، سرانجام با اشاره به دو اصل نخستين زندگى زنان، يعنى همسرى و مادرى، شش راهكار عملى در قالب ارزش هاى اخلاقى تحصيل پيشنهاد مى دهد.

 

كليدواژه ها: اخلاق، تحصيل زنان، اصول اخلاقى، ارزش اخلاقى.

سال انتشار: 
22
شماره مجله: 
185
شماره صفحه: 
99

فنون كاربردى مشاوره

سال بيستم ـ شماره 163 ـ تير 1390، 153ـ166

سميه‏ السادات موسوى*

چكيده

يكى از مسائل مهم و ضرورى براى مشاوران، آگاهى از فنون گوناگون مشاوره و يادگيرى آنها مى‏باشد. تنوع مشكلات و روحيات مراجعان به قدرى است كه مشاور هرچه با فنون بيشترى آشنا باشد و تجربه افزون‏ترى در به كارگيرى آنها كسب كند، باز هم از يادگيرى فنون جديد بى‏نياز نخواهد بود.

مقاله حاضر سعى بر آن دارد تا با گردآورى برخى از مؤثرترين فنون مشاوره، در معرفى و شناساندن آنها گامى كوچك بردارد. از اين‏رو، براى دست‏يابى به اين هدف، از روش توصيفى براى ارائه مطالب بهره جسته است. پس از بررسى‏ها، حدود چهارده فن در زمينه ارتباطات مشاوره‏اى و مصاحبه‏هاى مشاوره‏اى، گردآورى شد كه مى‏توانند در انجام هرچه بهتر گفت‏وگوها به كمك مشاوران بيايند.

كليدواژه‏ها: مشاور، مراجع، فن.

سال انتشار: 
20
شماره مجله: 
163
شماره صفحه: 
153

تأثير روابط اجتماعى صميمانه بر بهداشت روان

تأثير روابط اجتماعى صميمانه بر بهداشت روان

 سميه‏السادات موسوى1

چكيده

بهداشت روان از ويژگى‏هاى زندگى سالم مى‏باشد و براى دست‏يابى به آن، اصولى مطرح است كه ايجاد روابط صميمانه اجتماعى از مهم‏ترين آنها به شمار مى‏رود.

     اين پژوهش قصد دارد تا آثار برخورد صميمانه در خلال انواع روابط اجتماعى را بر سلامت روان با بررسى دو ديدگاه اسلام و روان‏شناسى معرفى كند. از اين‏رو، به تطبيق يافته‏هاى علمى با آيات و احاديث در اين زمينه پرداخته است.

     پس از بررسى‏ها به دست آمد كه برقرارى روابط بر پايه محبت، سبب مى‏شود تا آثارى همچون نشاط، آرامش، احساس امنيت، اميد و عزت نفس در زندگى افراد نمود پيدا كند كه همگى در بالا بردن سطح سلامت روانى جامعه نقش بسزايى دارند. نكته مورد توجه در اين مقاله، اثبات دو سويه بودن آثار ايجاد شده براى طرفين رابطه مى‏باشد و اين از ويژگى‏هاى منحصر به فرد اين اصل است.

 

كليدواژه‏ها: روابط اجتماعى، بهداشت روان، نشاط، آرامش، امنيت، اميد، عزت نفس.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
147
شماره صفحه: 
113
محتوای تغذیه