اصل اخلاقي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

هنجارشناسي اخلاق جنسي در زندگي زناشويي از ديدگاه اسلام

سال بيست و ششم ـ شماره 239 (ويژة اخلاق)

محمدسعيد كرمي / كارشناس ارشد اخلاق كاربردي مؤسسه اخلاق و تربيت                    m_saeedkarami@yahoo.com

دريافت:22/7/95                                   پذيرش: 19/3/96

 

چکیده

این پژوهش به منظور دستیابی به هنجارهای جنسی در زندگی زناشویی تدوین شده است. به همین منظور، قرآن کریم و مجموعة وسیعی از روایات مطالعه و بررسي شد. آیات مرتبط با مسائل جنسی از قرآن استخراج گرديد و پس از بازخوانی آیات استخراج‌شده، کلیدواژة متناسب با موضوعات انتخاب گردید. در نهایت هنجارهای اخلاقی ناظر به رابطة جنسی مشخص شد. پژوهش حاضر با روش استنادي به اصول اخلاق جنسی در زندگی زناشویی دست یافته و در همۀ زمينه‌ها تناسب این اصول با عقل توحیدی موردنظر بوده است. از جمله اصول اخلاقی، که در زمینة مسائل جنسی در قرآن و روایات مطرح است، عدالت، عفت، مودت، رحمت، کرامت و غیرت است.

 

کلیدواژه‌ها: اخلاق جنسی، هنجار اخلاقی، اصل اخلاقی، اخلاق کاربردی، اسلام.


 

 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
239
شماره صفحه: 
49
محتوای تغذیه