اهل‌بيت امام حسين عليه السلام

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بازتاب سخنان امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در قيام عاشورا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 251 (ويژة تاريخ)

نصرت نيل‌ساز / استادیار دانشگاه تربیت مدرس     nilsaz@modares.ac.ir
مرجان شیری محمدآبادی / دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس    m.shiri.m1394@gmail.com
دريافت: 23/12/96                    پذيرش: 19/5/97
چکیده
حماسة عاشورا الهام‌بخش نهضت‌های آزادی‌بخش و رهایی‌گستر جهان است و میلیون‌ها انسان آزاده در مبارزات خود، از آن الهام گرفته‌اند و خواهند گرفت. در این قیام، اباعبدالله علیه السلام و اهل‌بیت ايشان با ایراد سخنرانی و احتجاج با مخالفان خود در اماکن مختلف، از جمله مدینه، مکه، ذوحسم و غیره، بشریت را در همة زمان‌ها و مکان‌ها مورد خطاب قرار دادند. مخاطبان ایشان واکنش‌های متفاوتی را در برابر پیام جاودان عاشورا نشان دادند. هدف این مقال دستیابی به چگونگی تأثیرگذاری حماسة عاشورا در جامعة بشری است. روش این پژوهش گردآوری اطلاعات به صورت استنادی و به شيوة توصیفی ـ تحلیلی است. با بررسی واکنش‌های مخاطبان ایشان در آن زمان و مخاطبان فرازمانی و فرامکانی ایشان در طول تاریخ، 9 واکنش مختلف در برابر این قیام شناسايی شده است که عبارت‌اند از: پذیرش حقانیت امام علیه السلام، اما خودداری از یاری ایشان؛ انکار حقانیت امام علیه السلام و جنگ با ایشان؛ پذیرش حقانیت امام علیه السلام، اما جنگ با ایشان؛ پذیرش حقانیت امام علیه السلام و اعلام آمادگی برای یاری ایشان؛ پذیرش حقانیت امام علیه السلام و یاری ایشان؛ عزاداری؛ پشیمانی و حسرت؛ اعتراض و قیام.
کلیدواژه‌ها: امام حسین علیه السلام، اهل‌بیت امام حسین علیه السلام، احتجاج، خطبه، واکنش مخاطبان.


سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
251
شماره صفحه: 
65

به‌كارگيري فنون روان‌شناختي توسط امام حسين عليه السلام و اهل‌بيت ايشان در تبليغ دين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

نصرت نیل‌ساز / استادیار دانشگاه تربیت مدرس                                                                                                           nilsaz@modares.ac.ir

كاووس روحي برندق / استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس                                                                            14rohi@gmail.com

مرجان شیری / دانشجوي دكتري علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس                                                               Marjan.shiri@modares.ac.ir

دريافت: 29/3/96 ـ پذيرش: 11/9/96

چکیده

عنصر تبلیغ نقش مهمی در معرفى، نشر و حراست اصول و مبانى هر مكتب، مذهب، حزب و گروهی در طول تاریخ ایفا كرده است. یکی از اصول رسالت پیامبران و اوصیای آنها نیز تبلیغ دین بوده و خط اصلی برنامه آنها را تشکیل می‌داده است. امام حسین علیه السلام هم با توجه به نقش عنصر تبلیغ و بیدارگری در اصلاح جامعه و خنثاسازی توطئه‌های دشمن، آگاه کردن جامعه را در دستور کار خود قرار دادند. ایشان و اهل‌بیتشان، به‌ويژه در طول قیام عاشورا، با به‌کارگیری شیوه‌های متنوعی به تبلیغ دین اسلام پرداختند. در این میان، بارزترین اقدام تبلیغی ایشان، سخنرانی و احتجاج با مخالفان خود در اماکن گوناگون بود. در این سخنان، ايشان از شيوه‌هاي تبلیغی متعدد استفاده کردند. یکی از این شیوه‌های تبلیغی به‌کارگیری فنون روان‌شناختي است که این پژوهش درصدد بررسی آن است. هدف اين پژوهش الگوبرداری از فنون روان‌شناختي امام حسین علیه السلام و اهل‌بیت ایشان در امر تبلیغ است. روش این پژوهش گردآوری اطلاعات به صورت استنادي و به شيوة توصیفی ـ تحلیلي است. اين نتيجه به‌ دست‌ آمده است كه امام حسين علیه السلام و اهل‌بیتشان 9 فن روان‌شناختي را در سخنانشان به کار برده‌اند که عبارتند از: تکرار، انتقال، تصدیق، مقایسه، تحقیر دشمن، تکریم و تشویق دوست، مخاطب‌شناسی، تحریک عواطف، و جلب توجه مخاطب.

کلیدواژه‌ها: امام حسین علیه السلام، اهل‌بیت امام حسین علیه السلام، تبلیغ، روان‌شناسي، فنون روان‌شناختي.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
37
محتوای تغذیه