اسلامي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جهادي بودن؛ الگوي اقدام و عمل قرآني در مواجهه با رسانه‌هاي نوين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره 245 (ويژة جامعه‌شناسي)

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
245
شماره صفحه: 
11

تبيين جايگاه شكر و قدرداني در آموز‌ه‌هاي اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و ششم ـ شماره 241 (ويژة روان‌شناسي)

 

ابراهيم سالاروند / کارشناسی ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره                                   Salarvand.salarvand@yahoo.com

دريافت: 22/4/96 ـ پذيرش: 18/8/96

 

چکیده

در آموزه‌های اسلامی، قدردانی و شکرگزاری از جایگاه رفیعی برخوردار است، به گونه‌اي که آیات و روایات متعددی در فضلیت و ضرورت آن ذكر شده است. در سال‌های اخیر نیز با ایجاد شاخه «روان‌شناسی مثبت‌نگر» این مهم مطمح‌نظر جدی روان‌شناسان مثبت­گرا واقع شده و تحقیقات نظری و میدانی زیادی به آن اختصاص داده شده است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، که به روش «توصیفی - تحلیلی» صورت گرفته، این است که ضمن مقایسة آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی در خصوص قدردانی، عوامل و آثار و نشانگان قدردانی در آموزه­های دینی را تبیین نماید. نتایج نشان مي‌دهد متناسب با بروز یا عدم بروز علل، قدردانی قابل کاهش و یا افزایش است و علاوه بر آثار اخروی، دارای آثار مادی و دنیوی هست و نشانگان آن در سه بعد «شناختی»، «رفتاری» و «هیجانی» قابلیت بروز دارد.

کلیدواژه‌ها: شکر، قدردانی، اسلامی، روان‌شناسی مثبت‌گرا.


 

سال انتشار: 
26
شماره مجله: 
241
شماره صفحه: 
47
محتوای تغذیه