سياوش پورطهماسبي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسى حوزه علوم انسانى از ديدگاه مقام معظّم رهبرى

بررسى حوزه علوم انسانى از ديدگاه مقام معظّم رهبرى

                        سياوش پورطهماسبى*

                                                آذر تاجور**

چكيده

علوم انسانى مادر علوم است و در تمام علوم، جهت‌گيرى‌ها و روند حركت‌ها را اصلاح مى‌كند؛ اما متأسفانه به دليل حاكميت رويكردهاى كميتى و قابل اندازه‌گيرى و از نظر مالى و اقتصادى سودمند، مقولاتى همچون توسعه روحى افراد، ارزش‌هاى ذاتى در علوم انسانى و اجتماعى، جذابيت يادگيرى و تحقيق، به سادگى ناديده گرفته يا غفلت شده و يا بسيار كم ارزيابى مى‌شوند.

از ديدگاه مقام معظّم رهبرى، مهم‌ترين و اصيل‌ترين هدف تشكيل دولت اسلامى و ارسال پيامبران :، دعوت به سوى خدا و كمك به رشد معنوى انسان‌هاست. براى دست‌يابى به اين هدف اصيل، حركت و توسعه علوم انسانى و رسيدن به علم در بستر فرهنگ دينى، به منزله هدف لازم معرفى مى‌شود.

اين مقاله مى‌كوشد با توجه به اهميت علوم انسانى و نقش مهم آن در زندگى، فرهنگ و تمدن هر جامعه، و با عنايت به تفاوت ماهيت، الگوى ارتباط و رفتار علمى آن با ساير حوزه‌هاى علمى، ديدگاه مقام معظّم رهبرى را در حوزه علوم انسانى و نقش دانشگاهيان در پيشبرد آن، بررسى كند.

كليدواژه‌ها : علوم انسانى، اسلام، مقام معظّم رهبرى.

سال انتشار: 
18
شماره مجله: 
146
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه