دین

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی «امیدواری» در معنویت دینی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

مجتبی ارشدی بهادر / کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     m.arshadi1363@gmail.com 
دريافت: 28/10/99                    پذيرش: 27/02/1400
چکيده
«امید» یکی از مهم‌ترین نیازهای روانی و ریشه در کمال‌جویی فطری انسان دارد. امید یعنی انتظار رسیدن به امر مورد علاقه‌ای که اسباب آن فراهم است و از تحقق آن لذت و شادی حاصل می‌شود. امید نقش مهم و اثرگذاری در جنبه‌های مختلف زندگی دارد. آنچه معنویت اسلامی به آن توجه دارد، تقویت روحیه و ایجاد انگیزه از طریق «امیدواری» است که نتیجه‌اش رسیدن به یکی از جنبه‌های مهم زندگی انسان، یعنی سعادت حقیقی است. این پژوهش با روش تحلیلی و با گردآوری مطالب به‌صورت کتابخانه‌ای به دنبال تأمین این هدف است که نشان دهد که دین اسلام به‌عنوان دینی جامع و کامل و مطابق با فطرت انسان‌ها، تأمین نیازهای بشری را در راستای هدف غایی یعنی قرب الهی می‌داند. حاصل اینکه، معنویت اسلامی، براساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بیت علیهم السلام عناصر و عوامل امیدآفرینِ همسو با هدف غایی را مورد توجه قرار داده و انسان‌ها را به سوی امیدی حقیقی که باعث رسیدن به آن سعادت حقیقی است، رهمنون می‌سازد.
کلیدواژه‌ها: امید، دین، معنویت، اسلام، آرزو، روان‌شناسي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
89
صفحه شروع مقاله: 
89
صفحه پایان مقاله: 
100

تحليل جامعه‌شناختي جايگاه عقل‌گرايي و عاطفه‌گرايي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* مريم مختاري/ دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه ياسوج     mmokhtari@yu.ac.ir
صياد خردمند/ كارشناس ارشد جامعه‌شناسي دانشگاه ياسوج    sayadkheradmand@yahoo.com
دريافت: 26/06/99                    پذيرش: 12/11/99
چکيده
چیستی و ماهیت مفاهیم عقل و عاطفه و مهم‌تر از آن جایگاه آنها در دین و دینداری همواره مورد توجه متفکران دین و معرفت‌شناسی دین بوده است. به‌طوری‌که برخی بر نقش عاطفه تأکید کرده و برخی بر نقش عقل. لذا هدف پژوهش حاضر شناخت جایگاه عقل و عاطفه در دین اسلام است. براین‌اساس برای گردآوری داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعۀ کتابخانه‌ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که یکجانبه‌نگری در این‌باره در دین اسلام وجود ندارد و محتوای متون دینی اسلام بخصوص قرآن، هر دو عقل و عاطفه در میدان دین‌ورزی حضور دارند. عقل‌گرایی بیشتر با ارائۀ یک بینش هستی‌شناختی در حوزه نظم حاکم بر جهان، عاقبت‌اندیشی، اثبات وجود خدا، روابط اجتماعی، قانون‌گذاری و اصولاً سطح کلان امر دینداری بر آن تأکید شده است. عاطفه‌گرایی نیز برانگیزاننده حالت ذهنی محبت و عشق به خالق هستی و همنوعان است و بیشتر در حوزه فردی و روابط شخصی انسان با خالق هستی مطرح است.
كليدواژه‌ها: عقل‌گرایی، عاطفه‌گرایی، دین، اسلام.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
280
شماره صفحه: 
89
صفحه شروع مقاله: 
89
صفحه پایان مقاله: 
99

عوامل روان‌شناختی تبدل به دین اسلام؛ براساس منابع اسلامی و آراء اندیشمندان مسلمان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدرضا احمدی محمدآبادي / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    m.r.Ahmadi313@Gmail.com
محمدناصر سقای بی‌ریا / استادیار گروه روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    biria1390@gmail.com
* محمدسعید نصر اصفهانی/ کارشناس ارشد روان‌شناسی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره     snasr1907@gmail.com

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
45
صفحه شروع مقاله: 
45
صفحه پایان مقاله: 
53

بررسی تطبیقی آرامش در معنویت اسلامی و معنویت سکولار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* مجتبی ارشدی بهادر / کارشناس ارشد فلسفۀ دین مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m.arshadi1363@gmail.com
امیرخواص/ دانشیار گروه اديان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    sajed1362@yahoo.com
دريافت: 28/10/98                    پذيرش: 01/02/99
چکيده
«آرامش» از نیازهای فطری و گمشدۀ بشر امروز است؛ حالتی نفسانی همراه با آسودگی و ثبات که در آن اضطراب، نگرانی، خشم، درد و مانند آنها وجود ندارد. هدف از پژوهش، بررسی تحلیلی با رویکرد مقایسه‌ای از آرامش در معنویت اسلامی و معنویت‌های سکولار می‌باشد. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، معنویت‌های سکولار با نگاهی دنیاگرایانه، مدعی تأمین این نیاز شده و با دستورالعمل‌های دنیوی، انسان‌ها را به سوی سرابی از آرامش‌های دنیوی پوچ، زودگذر و سلبی که صرفاً نداشتن اضطراب است، راهنمایی می‌کنند که با آرامش الهی که آرامشی پایدار و ایجابی است، سنخیتی ندارد و راه‌کارهای بیان‌شده از سوی آنها یا ادعای توخالی است؛ یا تأیید ضعیف اسلام می‌باشد. اما دین اسلام به‌عنوان دینی جامع و کامل و مطابق با فطرت انسان‌ها، تأمین نیازهای بشری را در راستای هدف غایی یعنی قرب الهی می‌داند. ازاین‌رو، معنویت اسلامی، براساس آیات قرآن کریم و روایات اهل‌بيت علیها السلام، عناصر و عوامل آرامش‌آفرینِ همسو با هدف غایی را مورد توجه  قرار داده و به بیان آنها می‌پردازد.
کلیدواژه‌ها: آرامش، دین، معنویت، اسلام، سکولار، روان‌شناسي.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
69
صفحه شروع مقاله: 
69
صفحه پایان مقاله: 
81

نهضت اصلاح دینی و تأثیر آن در انقلاب های علمی و صنعتی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

جواد قلي‌پور / دانش‌پژوه دکتری کلام اسلامی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    gh.javad1392@gmail.com
دريافت: 5/9/98                    پذيرش: 27/1/99
چکيده
بي‌تردید نهضت اصلاح دینی یکی از مهم‌ترین نهضت‌هایی است که غرب مدرن آن را تجربه کرده است. این نهضت در ابعاد مختلفی، غرب و مسیحیت را تحت تأثیر خود قرار داده است. هدف نوشتار حاضر، تبیین نقش نهضت اصلاح دینی در رشد و بالندگی انقلاب علمی و صنعتی و به‌تبع آنها، تأثیر آن در سرمایه‌داری است. مسئلۀ اصلی پژوهش این است که آیا نهضت اصلاح دینی در به‌وجود آمدن یا رشد و گسترش انقلاب علمی، انقلاب صنعتی و سرمایه‌داری تأثیر داشته است یا خیر؟ در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، شواهد و دلایل تأثیر نهضت اصلاح دینی را در رشد و بالندگی انقلاب علمی و صنعتی و سپس در سرمایه‌داری که این نهضت طریق آن در انقلاب صنعتی مؤثر بوده، مورد بررسی قرار داده‌ایم. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نهضت اصلاح دینی از طریق تقدس بخشیدن به دنیا و امور دنیوی، تشویق به مطالعه طبیعت، دعوت ریاضت‌گری و ترک لذت در انقلاب علمی، صنعتی و سرمایه‌داری مؤثر بوده است.
کلیدواژه‌ها: نهضت اصلاح دینی، انقلاب علمی، انقلاب صنعتی، سرمایه‌داری، دین.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
269
شماره صفحه: 
63
صفحه شروع مقاله: 
63
صفحه پایان مقاله: 
70

بررسي نحوة كنش بازيگران بين‌المللي در ساختار بين‌الملل موجود از منظر آيت‌الله جوادي آملي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هفتم ـ شماره نهم، پياپي 252 (ويژة علوم سياسي)

مهدي مشكي‌باف‌مقدم / كارشناس ارشد علوم سياسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميي ره    mahdi.moqaddam@gmail.com
قاسم شبان‌نيا / دانشيار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    shaban1351@yahoo.com
دريافت: 21/03/97                    پذيرش: 26/07/97
چکیده
این مقاله به دنبال تحلیل رفتار و ملاک‌های رفتاری کنشگران بین‌الملل در تعامل با یکدیگر است. ازآنجاكه بازیگران بین‌المللی در ساختاری پیش‌ساخته به تعامل می‌پردازند. مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي تلاش می‌کند رابطة میان رفتار کنشگران با اهداف آنان و تأثیر‌پذیری از ساختار موجود را از منظر آیت‌الله جوادی آملي ارزیابی كند. از این طریق می‌توان به طبقه‌بندی، سطح تحلیل جامع و پیش‌بینی مطلوبی درخصوص رفتار بازیگران دست یافت. نوشتار حاضر معتقد است نگرش دینی کامل‌ترین رویکرد تبیینی است، بدين‌روي، اساس محتوای نوشته متون به‌دست‌آمده از یکی از بزرگ‌ترین تحلیل‌گران دینی است که در زمینة روابط بین‌الملل صاحب‌نظر است. بازیگران مستکبر با حذف ارزش‌های دینی و انسانی، ساختاری مبتنی بر منافع و امنیت شخصی از طریق سلب امنیت و منافع دیگر کنشگران پدید آورده‌اند. کنشگران سلطه‌ستیز با محوریت ارزش‌های دینی و انسانی به دنبال بنا نهادن ساختار جدیدی هستند که تأمین‌کنندة منافع و امنیت عادلانه برای همة کنشگران جهانی باشد.
كليدواژه‌ها: آیت‌الله جوادی آملی، بازیگران، مستکبران، مستضعفان، ساختار بین‌الملل موجود، دین، فطرت.


 

سال انتشار: 
27
شماره مجله: 
252
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه