سيدعلي اكبر حسيني

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

آموزش متوسطه و عالى در چالش مسائل ارزشيابى1

آموزش متوسطه و عالى در چالش مسائل ارزشيابى1

دكتر سيد على اكبر حسينى

چكيده

در اين مقاله، از مفهوم عام «ارزشيابى» سخن به ميان آمده و به عناصر و اجزاى اصلى آن اشاره گرديده است. بر دو مفهوم «كارايى» و «كام يابى» تأكيد شده و از فقدان آن ها به سرآغازى بر وقوع يك فاجعه انسانى هشدار داده شده است.

در طرح اين سؤال كه «نظام آموزش در اين ديار مقدّس در چه وضعى است: آيا از همان الگو پيروى مى كند و يا روندى ديگر دارد؟» پاسخ آن است كه با وجود جستوجو، به هيچ سند يا پژوهشى كه به اين مسئله پرداخته باشد، برخورد نشده و اميد است اين موضوع مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گيرد. اما در مقوله كارايى، وضع بدين منوال نيست و پژوهش هاى محدود حكايت از آن دارند كه نظام آموزش در اين سرزمين مقدّس، نه تنها كارا نيست، كه متأسفانه در بحران است!

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
75
شماره صفحه: 
84

نظام تعليم و تربيت

نظام تعليم و تربيت

دكتر سيد على اكبر حسينى

مقدّمه

تعليم و تربيت همانند بسيارى از دانش ها به مثابه يك نظام است; بدين معنا كه اجزا و عناصرى خاص و متناسب با خود دارد كه بايد شناسايى و بررسى دقيق شوند. در اين نوشتار، پس از بحث از روش ها و پرداختن به برخى از سؤال هاى مقدّماتى، از چند تعريف متداول سخن به ميان آمده است. پس از آن، به مفاهيم كليدى نظام تربيتى توجه شده است، بدين اميد كه چنين موضوع با اهميتى ذهن عالمان و انديشمندان را به خود معطوف دارد و بر غناى آن افزوده شود.

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
69
شماره صفحه: 
8

روان شناسى تربيتى

روان شناسى تربيتى

دكتر سيد على اكبر حسينى

 

الف. تعريف

سال انتشار: 
12
شماره مجله: 
64
شماره صفحه: 
8
محتوای تغذیه