تربیت دینی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحلیل حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

روح الله شهریاری / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی     Roohollah127@gmail.com
دريافت: 31/2/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
عوامل و موانع زیادی در فرایند تربیت دینی دخیل‌اند. یکی از این موانع شیطان است. تبیین حدود مانعیت شیطان در فرایند تربیت دینی ما را در تحقق اهداف تربیتی و کاربست صحیح روش‌های آن یاری می‌رساند. ازهمین‌روی این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن را مدنظر قرار داده است، تا راهنمای عمل مربیان تربیتی باشد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد، شیطان از طرق مختلف مانند: ایجاد ترس، تزیین گناهان، فراموشی یادخدا و برانگیختن آرزوها، به مداخله تربیتی پرداخته و آثار سوء تربیتی مانند: گمراهی، شرک به خدا، هوسرانی و گناه را در متربی بر جای می‌گذارد. از سوی دیگر، با بررسی آیات بیانگر نقش زیربنایی اراده و اختیار انسان در شکل‌دهی شخصیت دینی، این نکته حاصل شد که عملکرد شیطان مستقل از اراده انسان و عاملی در عرض آن نیست، بلکه حیث تأثیرگذاری آن دو بعد شناختی و عاطفی انسان است. در نتیجه مداخله تربیتی او از طریق ایجاد زمینه‌های تربیتی منفی و از بین بردن زمینه‌های تربیتی مثبت در این دو ساحت وجود انسان است.
كليدواژه‌ها: تربیت دینی، شیطان، عامل، مانع.
 


 

تربیت اعتقادی بر بنیان مقایسه در قرآن کریم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

حجت‌الله عباسي / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        hojatollah.110@gmail.comm
صادق كريم‌زاده / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        skarimzadeh178@yahoo.com
محمد عالم‌زاده نوري / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي        mhnoori@gmail.com
دريافت: 8/10/97                    پذيرش: 4/5/98
چکيده
پژوهش حاضر به روش تحليلي ـ‌ توصيفي به‌ منظور بررسي برخي ابعاد روش مقايسه در فرايند تربيت ديني از منظر قرآن کريم صورت گرفته است. داده‌هاي موردنياز پژوهش حاضر از طريق استقصای آیات و تفاسیر معتبر، انتخاب و تهيه منابع، مطالعه عميق و تلاش براي تعيين دلالت‌های آنها، گردآوري شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که قرآن کریم اين روش را هم در سطح مبدأ هستي و هم در سطح مؤمنان، به هر دو مبدأ اصيل و غيراصيل ارائه کرده است. در سطح اول، درک عميق‌تر وجوه عمده ربوبيت، هادي‌بودن، سودمندي براي بندگان و در سطح دوم، فهم بهتر از وجوهي همچون يکتاپرست و مشرک، اسوه‌هاي فضائل و رذائل مورد اتفاق همه، بندگي و آزادگي، مؤمن و فاسق، بصير و فاقد بصيرت، آب گوارا و آب شور، امور مشابه طبيعت و حيات دنيوي و اخروي به تسهيل تدين متربيان و اقناع ذهن و قلب آنان کمک مي‌کند.
کلیدواژه‌ها: تربیت دینی، تربیت اعتقادی، روش‌های تربیت، روش مقایسه.
 


 

محتوای تغذیه