تربیت دینی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

جایگاه تربیت دینی در حکومت

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* اصغر اسماعیلي / کارشناس ارشد علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    as.6642302@gmail.com
سیدمحمدصادق موسوی‌نسب / استادیار گروه علوم تربیتی مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        smsmn4313@gmail.com
دريافت: 19/03/99                    پذيرش: 18/06/99
چکيده
بحث وظیفه یا عدم وظیفة حکومت در قبال تربیت دینی از مسائل مهم فلسفه سیاسی حکومت است. هر حکومتی موضعی خاص در برابر تربیت دینی دارد. این پژوهش با هدف بررسی این مسئله، با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا با بیان دیدگاه ماکیاول، لیبرالیسم و اسلام در این زمینه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا حکومت نسبت به تربیت دینی انسان‌ها وظیفه‌ای دارد؟ در این زمینه ماکیاول تمام تلاش حکومت را در جهت حفظ قدرت می‌داند؛ در دیدگاه لیبرالیسم برطرف کردن نیازهای مادی مدنظر بوده است؛ اما اسلام با توجه به نیازهای مادی و معنوی افراد، وظیفه حکومت را فراتر از نیازهای طبیعی و اولیه مردم دانسته و خود را نسبت به تربیت دینی و هدایت افراد به مسیر سعادت، مسئول می‌داند؛ و همین نکته، تمایز حکومت دینی با حکومت غیردینی را مشخص می‌کند.
کلیدواژه‌ها: حکومت دینی، تربیت دینی، ماکیاول، لیبرالیسم، اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
274
شماره صفحه: 
21
صفحه شروع مقاله: 
21
صفحه پایان مقاله: 
31

تحلیل حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

روح الله شهریاری / دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه معارف اسلامی     Roohollah127@gmail.com
دريافت: 31/2/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
عوامل و موانع زیادی در فرایند تربیت دینی دخیل‌اند. یکی از این موانع شیطان است. تبیین حدود مانعیت شیطان در فرایند تربیت دینی ما را در تحقق اهداف تربیتی و کاربست صحیح روش‌های آن یاری می‌رساند. ازهمین‌روی این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی حدود مانعیت شیطان در تربیت دینی و راه‌های مقابله با آن از منظر قرآن را مدنظر قرار داده است، تا راهنمای عمل مربیان تربیتی باشد. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد، شیطان از طرق مختلف مانند: ایجاد ترس، تزیین گناهان، فراموشی یادخدا و برانگیختن آرزوها، به مداخله تربیتی پرداخته و آثار سوء تربیتی مانند: گمراهی، شرک به خدا، هوسرانی و گناه را در متربی بر جای می‌گذارد. از سوی دیگر، با بررسی آیات بیانگر نقش زیربنایی اراده و اختیار انسان در شکل‌دهی شخصیت دینی، این نکته حاصل شد که عملکرد شیطان مستقل از اراده انسان و عاملی در عرض آن نیست، بلکه حیث تأثیرگذاری آن دو بعد شناختی و عاطفی انسان است. در نتیجه مداخله تربیتی او از طریق ایجاد زمینه‌های تربیتی منفی و از بین بردن زمینه‌های تربیتی مثبت در این دو ساحت وجود انسان است.
كليدواژه‌ها: تربیت دینی، شیطان، عامل، مانع.
 


 

تربیت اعتقادی بر بنیان مقایسه در قرآن کریم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

معرفت شماره 264-آذر 1398

حجت‌الله عباسي / دانشجوي دكتري فلسفه تعليم و تربيت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        hojatollah.110@gmail.comm
صادق كريم‌زاده / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره        skarimzadeh178@yahoo.com
محمد عالم‌زاده نوري / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي        mhnoori@gmail.com
دريافت: 8/10/97                    پذيرش: 4/5/98
چکيده
پژوهش حاضر به روش تحليلي ـ‌ توصيفي به‌ منظور بررسي برخي ابعاد روش مقايسه در فرايند تربيت ديني از منظر قرآن کريم صورت گرفته است. داده‌هاي موردنياز پژوهش حاضر از طريق استقصای آیات و تفاسیر معتبر، انتخاب و تهيه منابع، مطالعه عميق و تلاش براي تعيين دلالت‌های آنها، گردآوري شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان داد که قرآن کریم اين روش را هم در سطح مبدأ هستي و هم در سطح مؤمنان، به هر دو مبدأ اصيل و غيراصيل ارائه کرده است. در سطح اول، درک عميق‌تر وجوه عمده ربوبيت، هادي‌بودن، سودمندي براي بندگان و در سطح دوم، فهم بهتر از وجوهي همچون يکتاپرست و مشرک، اسوه‌هاي فضائل و رذائل مورد اتفاق همه، بندگي و آزادگي، مؤمن و فاسق، بصير و فاقد بصيرت، آب گوارا و آب شور، امور مشابه طبيعت و حيات دنيوي و اخروي به تسهيل تدين متربيان و اقناع ذهن و قلب آنان کمک مي‌کند.
کلیدواژه‌ها: تربیت دینی، تربیت اعتقادی، روش‌های تربیت، روش مقایسه.
 


 

محتوای تغذیه