قرب الهی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

کشف معنای زندگی با رویکرد شناخت نفس از نگاه صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره ششم، پياپي 297، شهريور 1401، ص 27ـ36

نوع مقاله: ترويجي

* امین سیلانی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
aminsilani@yahoo.com
مرتضی رضایی/ استادیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    mrezaeeh50@gmail.com

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
297
شماره صفحه: 
27

نقش سعادت در ارکان علوم انسانی از دیدگاه آيت‌الله مصباح

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
 سال سي‌ام، شماره هشتم، پياپي 287، آبان 1400، ص 17ـ25

نوع مقاله: ترويجي

* علی‌اصغر ندرخانی/ کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    alinadarkhani@gmail.com
احمد سعیدي/ دانشيار گروه عرفان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خميني(ره)    ahmadsaeidi67@yahoo.com
دريافت: 1400/3/11                    پذيرش: 1400/6/17

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
287
شماره صفحه: 
17
صفحه پایان مقاله: 
25

حقیقت ولایت و جایگاه آن در تربیت انسان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیدمهدی حسینی/ استادیار گروه معارف اسلامي دانشگاه فرهنگيان     Mahdi1356@gmail.com
دريافت: 18/02/99                    پذيرش: 20/06/99
چکيده
نظام تربیت اسلامی، بر مبنای صراط مستقیم و راهنمای راه، هدایت الهی و آگاهی‌بخشی نسبت به مقصد و هدف نهایی و عوامل بازدارنده از هدف نهایی، طراحی شده است. در این راستا، بحث ولایت ولي خدا، به عنوان راهنمای راه و به عنوان اسوه و الگوی عملی و پیشرو راه، اهمیت بسیاری دارد. چه اینکه سعادت و کمال و لذت و عزت انسان در جوار قرب الهی است و بدون شناخت ولیّ خدا و پذیرش ولایت او نمی‌توان راه رسیدن به خدا را کشف کرد. در صورت عدم شناخت حقیقت ولایت و عدم علم به جایگاه آن در تربیت انسان، رکن مهمی از ارکان تربیت نادیده گرفته می‌شود. روش پژوهش، بررسی تحلیلی معارف عقلی و نقلی در جهت کشف حقیقت ولایت و جایگاه آن در تربیت انسان است. لزوم تمسک به ولایت معصوم برای رسیدن به هدف متعالی، بیانگر اهمیت و جایگاه ولایت است و البته در شرایط غیبت یا عدم دسترسی به معصوم، نوبت می‌رسد به شبیه‌ترین فرد به معصوم در علم و عمل. لذا ولایت خدا یعنی دنباله‌روی از معصوم و دنباله‌روی از کسی که دنباله‌‌‌رو معصوم است و معصوم هم که مقصدش قرب الهی است پس طی این مسیر مقصدش خداست.
کليدواژه‌ها: ولایت، امامت، انسان، تربیت، قرب الهی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
474
شماره صفحه: 
9
صفحه شروع مقاله: 
9
صفحه پایان مقاله: 
19

آثار اخروی محبت به ‌خداوند از دیدگاه قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره دهم، پياپي 265 (ويژة علوم قرآني)

مجيد عباسي / کارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     yamohammad.yazahra@gmail.com
اسماعیل سلطانی بیرامي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     soltani@qabas.net
دريافت: 21/2/98                    پذيرش: 19/7/98
چکيده
از اموری که به‌طور قطع در رسیدن انسان به ‌سعادت ابدی و برخورداری از مواهب اخروی مؤثر است، محبت به‌ خدای متعال است. ازاين‌رو، بررسي آثار اخروی محبت به‌ خدا، داراي اهميت ویژه است. اين مقاله با روش تفسیر موضوعی و با استفاده از منابع تفسیری و با تأکید بر تفسیر المیزان، به ‌بيان آثار و لوازمِ اخروی محبت انسان به ‌خدا پرداخته و به اين نتيجه رسيده که با توجه به آیات قرآن، محبت به‌ خدا همان‌گونه که آثار متعددی در حیات دنیایی انسان دارد، آثار متعدد اخروی را نیز به ‌دنبال دارد. مُحب خدا در سرای ابدی به‌ جوار خدای سبحان نایل می‌شود و در پرتو آن، نعمت‌ها و مواهبی نظیر آمرزش گناهان، رهایی از آتش جهنم، نیل به ‌نعمت‌های بهشتی، رضوان الهی و اجابت هر نوع درخواست نصیبش می‌گردد.
کليدواژه‌ها: محبت به ‌خدا، قرآن، قرب الهی، آثار محبت، رضوان الهی.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
265
شماره صفحه: 
13
محتوای تغذیه