راه‌های مقابله

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت در منابع اسلامی با نگاهی روان‌شناختی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سال بيست و هشتم ـ  شماره يازدهم، پياپي 266 (ويژة روان‌شناسي)

سيدابوالفضل حسيني‌نسب/ كارشناس ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    hoseyni8865@yahoo.com
رحيم ميردريكوندي/ استاديار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirderikvandi@qabas.net
دريافت: 30/6/98                    پذيرش: 7/10/98
چکيده
خداوند در قرآن تأکید فراوانی بر مذمت غفلت و غافلان داشته است و در آیات متعددی بیان مي‌كند که بسیاری از مردم از غافلان هستند «وَإِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُون» و گاهی بعد از رهنمودهای فراوان، تأکید کرده که از غافلان نباش «وَلا تَكُنْ‏ مِنَ‏ الْغافِلِين». با توجه به تفاوت دیدگاه اسلام و روان‌شناسی در مفهوم غفلت، تعیین ویژگی‌های آن براساس منابع اسلامی و روان‌شناختی، ابعاد دیگری از غفلت را آشکار خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه‌ها، عوامل و راه‌های مقابله با غفلت براساس منابع اسلامی است. بدین منظور ابتدا آیات و روایات و متون دینی مرتبط جمع‌آوری شد و با روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت، در نتیجه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های غفلت از منابع اسلامی استخراج گرديد. نتایج حاکی از تعیین 7 مؤلفه نظری برای غفلت می‌باشد. همچنین در این پژوهش شش علت و شش راه مقابله با غفلت بیان شده است.
کلیدواژه‌ها: غفلت، روان‌شناسی اسلامی، منابع اسلامی، مؤلفه‌ها، عوامل، راه‌های مقابله.


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
266
شماره صفحه: 
57
محتوای تغذیه