حسن قره‌باغي

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تحليل و بررسي دين در ديدگاه اشو

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان
سال سي‌ و يكم، شماره پنجم، پياپي 296، مرداد 1401، ص 93ـ104

نوع مقاله: ترويجي
* حسن قره‌باغي/ دانشجوی دکتری کلام اسلامی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     qarehbaghi@chmail.ir
محمد جعفري/ دانشيار گروه كلام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mjafari125@yahoo.com
دريافت: 25/02/1401                    پذيرش: 15/05/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
296
شماره صفحه: 
93

بررسی تطبیقی فطرت از دیدگاه آيت‌الله جوادي آملی و باورهای پایه آلوین پلانتینگا

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* حسن قره‌باغي/ کارشناس ارشد فلسفه دين مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    qarehbaghi@chmail.ir
محمد جعفري/ دانشيار گروه کلام مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mjafari125@yahoo.com
دريافت: 04/10/99                    پذيرش: 15/02/1400
چکيده
هدف این نوشتار بررسی تبیینی ـ تطبیقی دیدگاه آيت‌الله جوادی آملی و آلوین پلانتينگا در بحث فطرت و باور پایه می‌باشد و روش آن تطبیقی ـ استنتاجی است. آيت‌الله جوادی آملی معتقد هستند که فطرت امری حضوری است و انسان‌ها براساس آن ارتباط مستقیم و حقیقی با خدا برقرار می‌کنند، لذا منظور از خداشناسی و خداگرایی فطری در نظر ایشان، همان خداشناسی و خداگرایی حضوری و بی‌واسطه است که انسان با علم حضوری حق را می‌یابد؛ اما در نظر آلوین پلانتينگا منظور از پایه ‌بودن یک باور این است که بدون ابتناء بر قضایای دیگر پذیرفته شده باشد و غیرعقلانی هم نباشد. با اینکه پلانتينگا اعتقاد به خداوند را باوری پایه می‌داند؛ اما پایه دانستن اعتقاد به خدا به معنای فطری بودن آن نیست و به همین جهت تفاوت اساسی بین این دو دیدگاه وجود دارد.
کلیدواژه‌ها: فطرت، باور پایه، آيت‌الله جوادی آملی، آلوین پلانتينگا، معرفت‌شناسی اصلاح‌شده.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
65
صفحه شروع مقاله: 
65
صفحه پایان مقاله: 
76

قلمرو دین در اندیشه آیت‌الله‌العظمي خامنه‌ای

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* حسن قره‌باغي/ کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hesamkazemi2633@yahoo.com
صفدر الهی‌راد/ دانشیار گروه فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Elahi@iki.ac.ir
دريافت: 17/10/98                    پذيرش: 27/01/99
چکيده
با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین در عصر حاضر و بحث‌هایی که در فلسفه دین نسبت به آن صورت می‌گیرد، این نوشتار با روش تحليلي ـ توصيفي به دنبال به‌ دست‌ آوردن دیدگاه آیت‌الله‌العظمي خامنه‌ای نسبت به سؤال از گستره دین و پاسخ‌گویی آن به نیازهای انسان است. پاسخ این مسئله با توجه به تفکیکی که بین دو بخش علوم تجربی و انسانی گذاشته می‌شود، به ‌دست آورده شده است. آنچه مشخص می‌شود این است که ایشان در علوم تجربی نگاه حداکثری را نمی‌پذیرند و در علوم انسانی هم با تفاوتی که بین آموزه‌های توصیفی و هنجاری دین می‌گذاریم، می‌شود گفت نظر ایشان این است که دین باید اصول، مبانی و اهداف علوم انسانی را توصیف کند و اما در جهت هنجاری، دین باید به‌طور حداکثری پاسخ‌گوی نیازهای انسان‌ها باشد و ارزش‌گذاری کند که البته ایشان این کار را بر‌خلاف علوم تجربی که از عموم متخصصان درخواست می‌کنند، مخصوص علما و مجتهدین دانسته و از حوزه علمیه می‌خواهند که مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.
کلیدواژه‌ها: قلمرو دین، حداقلی، حداکثری، آیت‌الله العظمي خامنه‌ای، فقه حکومتی، علوم انسانی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
37
صفحه شروع مقاله: 
37
صفحه پایان مقاله: 
47
محتوای تغذیه