صفدر الهی‌راد

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد و بررسی دیدگاه محمد عماره در باب خلافت الهی انسان و مشروعیت سیاسی حاکم

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* سیدابوالقاسم کاظمی شیخ‌شباني/ دانش‌پژوه دکتری کلام اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     ikazemi219@gmail.com
صفدر الهی‌راد/ دانشیار گروه فلسفۀ دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Elahi@iki.ac.ir
دريافت: 19/11/98                    پذيرش: 15/02/99
چکيده
«خلافت الهی» ازجمله مبانی کلامی مشروعیت سیاسی و همچنین روش تعیین حاکم به‌شمار می‌آید که دیدگاه‌های گوناگون ـ از نصب الهی تا انتخاب مردم ـ در این زمینه از آن بهره برده و سعی در ابتنای نظریه خود بر آن داشته‌اند. در تحقیق پیش‌رو با روشی تحلیلی ـ توصیفی به رابطۀ مشروعیت و خلافت الهی انسان از دیدگاه محمد عماره خواهیم پرداخت. عماره خلافت الهی بشر را از مبانی نظریه انتخاب حاکم توسط مردم قلمداد کرده است. وی با توجه به دیدگاهی که در توحید در تشریع اتخاذ می‌کند، منشأ مشروعیت حاکم را الهی می‌داند، اما با توجه به انگارۀ نادرست او در باب خلافت الهی انسان، روش تعیین حاکم را انتخاب و رأی مردم تلقی مي‌کند. این تلقی علاوه بر ناهمخوانی با دیدگاه وی در خاتمیت، نبوت و ربوبیت تشریعی، با ادلۀ قطعی عقلی و نقلی نیز در تعارض است.
كليدواژه‌ها: خلافت الهی، محمد عماره، مشروعیت، روش تعیین حاکم.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
49
صفحه شروع مقاله: 
49
صفحه پایان مقاله: 
57

قلمرو دین در اندیشه آیت‌الله‌العظمي خامنه‌ای

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* حسن قره‌باغي/ کارشناس ارشد فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hesamkazemi2633@yahoo.com
صفدر الهی‌راد/ دانشیار گروه فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    Elahi@iki.ac.ir
دريافت: 17/10/98                    پذيرش: 27/01/99
چکيده
با توجه به اهمیت موضوع قلمرو دین در عصر حاضر و بحث‌هایی که در فلسفه دین نسبت به آن صورت می‌گیرد، این نوشتار با روش تحليلي ـ توصيفي به دنبال به‌ دست‌ آوردن دیدگاه آیت‌الله‌العظمي خامنه‌ای نسبت به سؤال از گستره دین و پاسخ‌گویی آن به نیازهای انسان است. پاسخ این مسئله با توجه به تفکیکی که بین دو بخش علوم تجربی و انسانی گذاشته می‌شود، به ‌دست آورده شده است. آنچه مشخص می‌شود این است که ایشان در علوم تجربی نگاه حداکثری را نمی‌پذیرند و در علوم انسانی هم با تفاوتی که بین آموزه‌های توصیفی و هنجاری دین می‌گذاریم، می‌شود گفت نظر ایشان این است که دین باید اصول، مبانی و اهداف علوم انسانی را توصیف کند و اما در جهت هنجاری، دین باید به‌طور حداکثری پاسخ‌گوی نیازهای انسان‌ها باشد و ارزش‌گذاری کند که البته ایشان این کار را بر‌خلاف علوم تجربی که از عموم متخصصان درخواست می‌کنند، مخصوص علما و مجتهدین دانسته و از حوزه علمیه می‌خواهند که مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهند.
کلیدواژه‌ها: قلمرو دین، حداقلی، حداکثری، آیت‌الله العظمي خامنه‌ای، فقه حکومتی، علوم انسانی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
271
شماره صفحه: 
37
صفحه شروع مقاله: 
37
صفحه پایان مقاله: 
47
محتوای تغذیه