محمدجواد توکلی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* محمد مطلبی فشارکی / دانشجوي دکتري اقتصاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    red.aseman@gmail.com
محمدجواد توکلی/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 21/12/98                    پذيرش: 16/03/99
چکيده
تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده در رويكرد اسلامي از آن جهت مهم است كه تأمين معيشت خانواده مي‌بايد با كاركرد اصلي خانواده در پرورش نسل و همچنين اهداف كلان نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به دنبال تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزة کسب و تخصیص درآمد مي‎باشد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، كسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف‌گذاري تأمين درآمد حلال بين حد کفاف و حد تزاحم صورت می‌گیرد. درآمدهاي كسب‌شده در چهار بخشِ مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و انفاق تخصیص داده می‌شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت‌کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، مي‌تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس‌انداز کند و همچنین با سرمایه‌گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بيکار را فراهم آورد. همچنین خانواده‌ها بخشي از درآمد مازاد خود را نيز برای توانمندسازی خانواده‌های دیگر و رفع نیاز آنان صرف مي‌کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لايه‌هاي حمايتي بعدي، باعث مي‌شود كه وضعيت معیشتي خانواده‌ها بهبود يابد و در سطح كلان تعادل و ثبات اقتصادي در جامعه ايجاد شود.
کليدواژه‌ها: تقدیر معیشت، الگو، الگوی تقدیر معیشت، اقتصاد اسلامی، اقتصاد خانواده.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
91
صفحه شروع مقاله: 
91
صفحه پایان مقاله: 
103

مفهوم و مؤلفه‌های درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

حبیب‌اله لطفی/ کارشناس ارشد اقتصاد اسلامی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    hal.lotfi@gmail.com
محمدجواد توکلی/ دانشیار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    tavakoli@iki.ac.ir
دريافت: 22/12/98                    پذيرش: 08/03/99
چکيده
درون‌زایی یکی از مؤلفه‌های محوری اقتصاد مقاومتی می‌باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه‌های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه‌های محوری درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی می‌باشد. براساس یافته‌های تحقیق، درون‌زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت‌های ملی با حداکثرسازی بهره‌وری به‌منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به تعریف، درون‌زایی دارای چهار مؤلفة محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می‌باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می‌گیریم که دو هدف اصلی درون‌زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به رابطه درون‌زایی با سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که درون‌زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همچون برون‌نگری، عدالت‌محوری و مردم‌بنیادی دارد.
کلیدواژه‌ها: درون‌زایی، اقتصاد مقاومتی، خوداتکایی، خودکفایی، خودباوری، رشد اقتصادی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
272
شماره صفحه: 
49
صفحه شروع مقاله: 
49
صفحه پایان مقاله: 
60
محتوای تغذیه