رفتارحمایتی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

رفتار حمایتی؛ مفاهیم مرتبط و انواع آن در منابع اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدرضا جهانگیرزاده قمی/ استادیار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی ره     Jahangirzade@iki.ac.ir
ابوالقاسم بشیری گورتی/ استادیار گروه روان‌شناسي مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی ره     Bashiri@iki.ac.ir
* سیدهادی صبوری/ کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ره     Saborised110@gmail.com
دريافت: 29/02/99                    پذيرش: 16/06/99

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
275
شماره صفحه: 
79
صفحه شروع مقاله: 
79
صفحه پایان مقاله: 
88
محتوای تغذیه