ضمانت

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

ماهیت اسناد تجاری

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

عبدالله بهارلویی/ دکتری فلسفة حقوق دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام    abdollahbaharloei@yahoo.com
دريافت: 26/10/99                    پذيرش: 23/02/1400
چکيده
ازآنجاکه اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات نقش اساسی در مبادلات تجاری افراد و مؤسسات مالی دارد، تبیین ماهیت آن به بهبود روابط تجاری کمک شایانی می‌کند. سند تجاری، سندی قابل معامله و انتقال است. اسناد تجاری علی‌رغم اختلاف، ویژگی‌های مشترک دارند. در این پژوهش به روش توصيفي ـ‌ تحليلي ضمن بیان ویژگی‌های مشترک اسناد تجاری، مانند انعکاس طلب در سند، قابلیت انتقال، تمتع دارنده سند از تأمین بیشتر، وصف تجریدی و تنجیزی بودن سند، صدور قرار تأمین خواسته و مسئولیت تضامنی در مورد اسناد تجاری، به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت اسناد تجاری می‌پردازیم.    
در این قسمت با بیان 9 دیدگاه در خصوص ماهیت اسناد تجاری، همچون نظریة انتقال طلب، وکالت، حواله، نظریه نمایندگی، نظریه‌های تبدیل تعهد و تعهد یک‌طرفه، نظریة اعتماد و نظریه‌های مبتنی بر طبیعت دوگانه سند تجاری، دیدگاه مختار یعنی ضمانت ادا شدن آن با وجود بقاء دین در ذمه مدیون اصلی و تحمل مسئولیت از سوی وی را تبیین کرده‌ایم.
کلیدواژه‌ها: سند تجاری، ماهیت، مسئولیت، ضمانت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
75
صفحه شروع مقاله: 
75
صفحه پایان مقاله: 
85

شکوفایی اخلاق در پرتو غایات دینی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* عباس قربانی/ استادیار گروه مباني نظري اسلام دانشگاه تهران    ab.ghorbani@ut.ac.ir
علی قنبریان / دکتری مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران    Ali.Ghanbarian@alumni.ut.ac.ir 
دريافت: 17/03/99                    پذيرش: 24/07/99
چکيده
در فلسفۀ اخلاق، به‌ویژه پس از کانت این سؤال مطرح شد که آیا انجام فعل اخلاقی به انگیزه‌ای خارج از صِرف تکلیف و الزام اخلاقی، فاقد اعتبار است و ارزش اخلاقی ندارد؟ نوع پاسخ به این پرسش، منشأ تقسیم نظام‌های اخلاقی به دو نحلۀ کلی غایت‌گرا و وظیفه‌گرا شده ‌است. نوشتار حاضر با روش کتابخانه‌ای و توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به ‌این پرسش ‌است، و ضمن تدارک پاسخ منفی برای ‌آن، بر وجود غایات به‌عنوان ضمانت اجرایی افعال اخلاقی تأکید ‌می‌‌کند و نوع اخروی آن را ضمن برشمردن مواردی، ارجح ‌می‌‌شمارد؛ به‌ویژه قرب الهی که به‌تناسب عدم‌ تناهی خداوند، نامتناهی بوده و منبعی پایان‌ناپذیر برای ترغیب انسان به انجام فعل اخلاقی و تعالی وجودی است.
كليدواژه‌ها: اخلاق، غایت، غایت‌گرایی، وظیفه‌گرایی، ضمانت، محرک‌های دنیوی و اخروی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
227
شماره صفحه: 
67
صفحه شروع مقاله: 
67
صفحه پایان مقاله: 
75
محتوای تغذیه