مهدی عابدی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

بررسی نیازهای انسان از دیدگاه قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

غلامعلی عزیزی‌کیا / دانشیار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    azizikia@iki.ac.ir
* مهدی عابدی/ کارشناس ارشد گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    64mahdiabedi@gmail.com
دريافت: 15/05/99                    پذيرش: 30/10/99
چکيده
یکی از مسائل مهم انسان‌شناسی، شناخت نیازهای انسان است. قرآن کریم برای هدایت انسان نازل شده و توجه ویژه به نیازهای او دارد، شناخت این نیازها از منظر قرآن از اهميت ویژه برخوردار است. انسان چه نیازهایی دارد؟ آیا نیازهای انسان صرفاً مربوط به بقا و کمال بعد مادی اوست یا نیازهای غیرمادی نیز دارد که به کمال بعد معنوی او مربوط می‌شود؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تفسیر موضوعی، با تأکید بر دیدگاه‌های علامه طباطبائی در تفسیر المیزان به بررسی این مسئله پرداخته و به نکاتی به شرح زیر دست یافته است: نیازهای انسان از ابعاد وجودی او نشئت گرفته‌اند؛ با توجه به آیات قرآن، انسان دارای دو دسته نیاز مادی و معنوی است؛ مهم‌ترین نیازهای مادی انسان شامل خوردن و آشامیدن، مسکن، پوشش، همسر، خواب و امنیت است؛ و نیازهای معنوی انسان دربرگیرنده اموری چون شناخت، هدایت، عزت، ولایت، پرستش، محبوبیت و احترام، الگو، زینت و آرایش، دین، و اطمینان قلب است.
کلیدواژه‌ها: نیازهای انسان، نیازهای مادی، نیازهای معنوی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
278
شماره صفحه: 
43
صفحه شروع مقاله: 
43
صفحه پایان مقاله: 
53
محتوای تغذیه