محمدامین میقانی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نیازهای متعالی انسان از نگاه قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

امیررضا اشرفی / دانشیار گروه تفسیر و علوم قرآن مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    ashrafi@qabqs.net
* محمدامین میقانی / کارشناس ارشد تفسیر و علوم قرآن ‌مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    amighani553@gmail.com
دريافت: 11/06/99                    پذيرش: 07/10/99
چکيده
بشر امروز در شناخت بسیاری از مسائل انسان‌شناختی، ازجمله نیازهای واقعی انسان به خطا رفته و آن را به اموری حیوانی تقلیل داده و همین خطا او را به ورطه بحران هویت و فساد کشانده است.‌ از دیدگاه قرآن کریم، انسان نیازهایی فرامادی و متعالی دارد و کمال او در گرو تأمین همین نیازهاست. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر تفسیر موضوعی به بررسی بنیادی‌ترین نیازهای متعالی انسان از منظر قرآن می‌پردازد؛ طبق این پژوهش، بنیادی‌ترین این نیازها عبارتند از: نیاز به دین و ابعاد آن، یعنی خداشناسی، راه و راهنماشناسی و معادشناسی؛ همچنین انسان برای رشد و تعالی روحی نیازمند پرستش خداوند و رعایت احکام و ارزش‌های الهی است؛ عزت‌خواهی، کرامت‌طلبی و فضیلت‌‌‌‌‌خواهی و همچنین آرامش روحی، شادی معنوی و محبت حقیقی که در سایۀ حیات طیبه دینی میسر می‌گردد، بخشی دیگر از همین نیازهاست. چگونگی تأمین صحیح این نیازهای متعدد و متنوع، در حقیقتی به نام دین الهی به انسان عرضه شده است.
کلیدواژه‌ها: نیاز متعالی، نیاز به دین، نیاز به اعتقادات دینی، عزت‌خواهی، کرامت‌طلبی، لذت معنوی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
278
شماره صفحه: 
55
صفحه شروع مقاله: 
55
صفحه پایان مقاله: 
66
محتوای تغذیه