حکومت اسلامی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

زمینه‌های مشارکت سیاسی در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محمدجواد نوروزی/ دانشیار گروه علوم سياسي مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     mohamadjavadnorozi@yahoo.com
* دانیال محب‌الطاهر/ کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    dm.moheb@gmail.com
دريافت: 06/06/99                    پذيرش: 01/11/99
چکيده
مشارکت سیاسی از جایگاه مهمی در علم سیاست برخوردار بوده و با بسیاری از مباحث این علم، پیوندی عمیق دارد. تحقق عملی یک نظام سیاسی در گرو توانایی آن بر نظام‌مند کردن مشارکت سیاسی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شرح زمینه‌های مشارکت سیاسی در اسلام با روش توصیفی ـ تحلیلی است. براساس یافته‌های این پژوهش، باور به حاکمیت مطلق خداوند، حاکمیت الهی انسان بر سرنوشت خود، خلافت الهی انسان و پاسخ‌گویی دین در برابر نیازهای او، و نیز التزام به الزامات برآمده از باورهای پیش‌گفته، که عبارتند از وجوب پذیرش حاکمیت الهی، وجوب تحقق عینی حکومت اسلامی، وجوب تعاون و مسئولیت همگانی، وجوب رعایت حقوق و مصالح مردم، وجوب جلب رضایت عمومی و وجوب مشورت در امور؛ زمینه‌ساز تحقق مشارکت سیاسی از سوی فرد مسلمان و تعیین‌کنندۀ محدوده و کیفیت آن خواهد بود. بدین‌ترتیب برخلاف پندار سکولاریسم، تقدم احکام الهی بر نظرات مردم به‌معناي ناديده گرفتن جايگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی نيست؛ همچنان‌که احترام به شئون و خواسته‌های ايشان در چارچوب تعیین‌شده، منافي ارزش نهادن به احكام و قوانين ديني نخواهد بود.
كليدواژه‌ها: مشارکت سیاسی، حکومت اسلامی، زمینه‌های مشارکت سیاسی، حکومت دینی.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
23
صفحه شروع مقاله: 
23
صفحه پایان مقاله: 
34
محتوای تغذیه