نظام بین‌الملل

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

نقد نظریۀ لیبرالی امنیت از منظر اسلامی

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

محسن رضوانی/ دانشیار گروه علوم سیاسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    rezvanim@gmail.com
* محمد عزتی‌راد/ کارشناس ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    m.ezzati@2183gmail.com
دريافت: 21/06/99                    پذيرش: 27/10/99
چکيده
لیبرالیسم با خوش‌بینی به سرشت انسان و نهادهای بین‌المللی، یکی از رهیافت‌‌های کلان در روابط بین‌الملل برای برقراری امنیت جهانی است. این نظریه با تکیه بر مبانی لیبرالی و تجویز راه‌کارهای سیاسی به دنبال اهدافی مانند آزادی، صلح و رفاه در سیاست بین‌الملل می‌باشد. این مقاله با هدف نقد نظریه لیبرالی امنیت و بیان ناکارآمدی آن در جهت ایجاد صلح و امنیت بین‌الملل، با روشی تبیینی و انتقادی، به تحلیل ساحت‌های سه‌گانه مبانی، اهداف و راه‌کارهای نظریه لیبرالی امنیت می‌پردازد و ناکارآمدی آن را از منظر اسلامی بررسی می‌کند. روند تاریخی نشان می‌دهد، اتخاذ مبنای فردیت انسان با هدف دستیابی به رفاه مادی از طریق نهادهای وابسته، و رویکرد ناعادلانه در اعمال راه‌کارها، نه‌تنها امنیت جهانی را محقق نکرد، بلکه موجب افزایش ستیزهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز گردیده است.
كليدواژه‌ها: امنیت، لیبرالیسم، اسلام، نظام بین‌الملل.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
279
شماره صفحه: 
71
صفحه شروع مقاله: 
71
صفحه پایان مقاله: 
80
محتوای تغذیه