تفویض محدود

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

تبیین عقلی ولایت تکوینی امام در آیات و روایات

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

سیدمصطفی حسینی/ دانشجوی دکتری کلام اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمینی ره    hseedmostafa@yahoo.com
دريافت: 29/10/99                    پذيرش: 07/02/1400
چکيده
ولایت تکوینی یکی از شئون مهم امام است و به تفویض محدود و مطلق تقسیم می‌شود. از دیرباز بحث دربارة ولایت تکوینی داشتنِ امام، مطرح بوده و مخالفان این اعتقاد شبهات فراوانی را نسبت به آن مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد هنوز ابعادی از این بحث به خوبی روشن نشده است. بنابراین بحث و تبادل نظر در این‌باره و پرداختن به آن با شیوه‌های جدید، لازم و ضروری است. یکی از این شیوه‌ها، نگاه عقلی به آیات و روایاتی است که دربارة ولایت تکوینی امام می‌باشد. این شیوة بحث، به دلیل عقلی بودن و سبک منطقی آن، کمتر می‌تواند مورد اشکال و شبهه واقع شود.    
در این نوشتار به این نتیجه رسیدیم که دلایل و برداشت‌های متعدد عقلی از اخباری که دربارة معرفی امام و یا ویژگی‌های امام است؛ تفویض محدودِ ایشان را در عالم تکوین ثابت می‌کند؛ ولی دربارة تفویض مطلق امام، به دلیل کمتر بودنِ آیات و روایات، اثبات آن از طریق برداشت‌های عقلی دشوارتر است؛ اما در عین حال اخباری که دربارة امضاء مقدرات عالم توسط امام در شب قدر است می‌تواند آن را ثابت کند.
كليدواژه‌ها: امام، ولایت تکوینی، تفویض محدود، تفویض مطلق، برداشت عقلی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
282
شماره صفحه: 
41
صفحه شروع مقاله: 
41
صفحه پایان مقاله: 
51
محتوای تغذیه