مجازات بدنی

strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\views\modules\node\views_handler_filter_node_status.inc on line 14.

اجرای حدود و حقوق بنیادین بشر (کرامت، آزادی و حیات)

قيمت مقاله الكترونيكي: 
3000تومان

* محسن هنرجو / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره     m.honarjoo313@gmail.com
محمدرضا باقرزاده/ استادیار گروه حقوق مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمیني ره    bagherzadehfirst@yahoo.com
دريافت: 28/10/99                    پذيرش: 08/03/1400
چکيده

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
283
شماره صفحه: 
37
صفحه شروع مقاله: 
37
صفحه پایان مقاله: 
48
محتوای تغذیه